Täiendavalt taotletud raha eest on planeeritud piiripostide paigaldamine, maismaapiiri terviklahenduse projekteerimine, seiresüsteemide tarkvaralahenduse projekteerimine, Narva jõe patrullradade rajamise projekteerimine ja muud vajalikud tegevused piiri väljaehitamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

2015. aastal tehtavate piiritööde kogumaksumus on kokku 3 939 835 eurot, millest 1 939 835 eurot oli 2015. aasta riigieelarves juba planeeritud. Sellele summale lisanduvad Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt tehtavad tööd piiririba puhastamiseks.

Valitsus otsustas 2014. aastal puhastada ajutise kontrolljoone ning ehitada välja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline piir. „Valitsuse tänane otsus on selge signaal, et piiri väljaehitamine saab jätku ning need kaks miljonit eurot on vajalikud selle aasta tegevustega jätkamiseks," rõhutas siseminister Hanno Pevkur.