Savisaar esitas täna Tallinna halduskohtule kaebuse, milles palub tuvastada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) poolt Eesti rahvusringhäälingule andmete avaldamise õigusvastasus.

14. jaanuari "Pealtnägijas" käsitleti komisjoni ettekirjutust Edgar Savisaarele ning avaldati väljavõtteid ERJK kogutud ekspertarvamustest.

Erakonnaseaduse järgi peavad ERJK liikmed komisjoni töö käigus neile avaldatud informatsiooni saladuses hoidma. Savisaare advokaat Oliver Nääsi sõnul on see oluliseks tagatiseks, et ERJK tegevpoliitikutest liikmeid ei hakkaks komisjoni pädevust päevapoliitilistel eesmärkidel kasutama.

"Kõnealusel juhul on ERJK selle põhimõtte vastu eksinud. Andmete õigusvastase avaldamisega mõjutati ebaseaduslikult avalikku arvamust poliitiliselt tundlikul ajal," lausus Nääs.

"Asja muudab eriti kahetsusväärseks asjaolu, et Edgar Savisaarele tehtud ettekirjutus avaldati meediale avalikustamiseks enne, kui see oli Edgar Savisaarele endale teatavaks tehtud."