Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul vajab praegune staadion kiirelt laiaulatuslikku abi, et seal saaksid ka edaspidi toimuda tantsupeod ja rahvusvahelise tasemega spordivõistlused, teatas Raepress. 

„Seepärast otsustas Tallinn spordiseltsile appi tulla ja sõlmisime spordiselts Kalevi juhi, brigaadikindral Meelis Kiiliga heade kavatsuste kokkuleppe. Seda enam, et naabruses asuv Kalevi spordihall läheb lähiajal remonti ja kogu sellest piirkonnast saab tulevikus Tallinna kultuuri ja spordi üks südameid,“ ütles Savisaar.

Rekonstrueerimise tulemusena valmib aastaks 2019 spordikompleks, mis koosneb staadionist, harjutusväljakust, treening- ja klubiruumidest ning sporditegevust toetavatest ruumidest - spordiadministratsioon, ravi- ja füsioteraapia ning majutus ja teenindusruumid.

Eesti rahvusstaadion jääb ka tantsupidude toimumise paigaks, sellest kujuneb rahvaspordikeskus ja terviseraja Rahva Rada alguspunkt.

Eesti rahvusstaadionil toimuvate rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamise läbi soovivad koostööleppe osapooled kaasa aidata Eesti Vabariigi ja Tallinna linna tuntusele ning ühtlasi linlastele tipptasemel spordi- ja kultuurielamusi pakkuda.

Tallinna linn algatab spordiselts Kalev taotlusel Staadioni tn 3 kinnistu detailplaneeringu ning tagab detailplaneeringu viivitusteta menetluse. Tallinna linnale kuuluvale Staadioni tn 3 kinnisasjale, millel Eesti rahvusstaadion asub, seati Tallinna linnavolikogu otsusega 9. detsembril 2004. aastal 99 aastaks hoonestusõigus Eesti spordiseltsi Kalev kasuks.

Detailplaneering koostatakse laiapõhjalises huvigruppide koostöös. Et saavutada Eesti rahvusstaadionile mitmekülgseimat kasutust võimaldav ja tasuvaim lahendus, kaasatakse detailplaneeringu koostamisse eri huvirühmad, siinhulgas EOK, spordialaliidud, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Pooled kaasavad Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimisse riigi kaasfinantseeringu, Euroopa Liidu struktuurifondidest taotletava toetuse ja erainvesteeringud ning lepivad sellest tulenevalt kokku rekonstrueeritava staadioni hilisema kasutamise põhimõtted.