1. Viivitamatu ja kõikehõlmav relvarahu Ukraina Donetski ja Luganski oblastite teatud rajoonides ning selle range täitmine kella 00.00-ist 2015. aasta 15. veebruaril.

2. Mõlema poole kogu raskerelvastuse tagasitõmbamine võrdsele kaugusele vähemalt 50 kilomeetri laiuse julgeolekutsooni loomiseks, mis puudutab suurtükiväesüsteeme kaliibriga 100 millimeetrit ja rohkem, 70 kilomeetri laiuse julgeolekutsooni loomiseks, mis puudutab raketiheitjaid, ning 140 kilomeetri laiuse julgeolekutsooni loomiseks, mis puudutab raketiheitjaid Tornado-S, Uragan, Smertš ja taktikalisi raketisüsteeme Totška (Totška-U). Ukraina väed peavad tagasi tõmbuma tegelikust eraldusjoonest ning separatistid 2014. aasta 19. septembri Minski memorandumi järgsest joonest lähtudes.

3. Tagada tuleb relvarahu ja raskerelvastuse tagasitõmbamise efektiivne monitooring ja tõestamine OSCE poolt alates tagasitõmbamise esimesest päevast.

4. Esimesel päeval pärast tagasitõmbumist tuleb alustada dialoogi võimaluste üle korraldada Donetski ja Luganski oblastis kohalikud valimised vastavalt Ukraina seadusandlusele ja Ukraina seadusele kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta Donetski ja Luganski oblasti mõnedes rajoonides. Ukraina ülemraada peab hiljemalt 30 päeva pärast selle dokumendi allkirjastamist vastu võtma otsuse selle kohta, millistes Donetski ja Luganski oblastite osades kohaliku omavalitsuse ajutine kord kehtib.

5. Tuleb jõustada seadus, mis keelab isikute jälitamise ja karistamise seoses Ukraina Donetski ja Luganski oblastite teatud rajoonides aset leidnud sündmustega.

6. Vabastada ja vahetada tuleb kõik vangid ja ebaseaduslikult kinnipeetavad isikud põhimõttel „kõik kõigi vastu“. See protsess tuleb lõpetada hiljemalt viiendal päeval pärast tagasitõmbumist.

7. Tuleb tagada humanitaarabi ohutu kohaletoomine, säilitamine ja jagamine vastavalt rahvusvahelisele mehhanismile.

8. Tuleb välja selgitada võimalused sotsiaal-majanduslike sidemete täielikuks taastamiseks, sealhulgas pensionide ja muude toetuste väljamaksmiseks.

9. Tuleb taastada Ukraina valitsuse täielik kontroll riigipiiri üle kogu konfliktipiirkonnas, mis peab algama esimesel päeval pärast kohalikke valimisi ja lõppema pärast täielikku poliitilist reguleerimist 2015. aasta lõpuks.

10. Ukraina territooriumilt tuleb välja viia kõik võõrriikide relvaformeeringud, sõjatehnika ja palgasõdurid OSCE valve all. Ebaseaduslikud rühmitused tuleb laiali saata.

11. Ukrainas tuleb läbi viia konstitutsiooniline reform koos uue põhiseaduse jõustumisega 2015. aasta lõpuks, mis näeb ette detsentraliseerimise. Põhiseaduses ja teistes seadustes peab olema arvesse võetud Donetski ja Luganski oblastite teatud rajoonide eristaatus.

12. Donetski ja Luganski oblastite mõnedes rajoonides toimuvaid kohalikke valimisi puudutavaid küsimusi arutatakse omavalitsuse ajutise korra seaduse alusel kolmepoolse kontaktgrupi raames. Valimisi vaatleb OSCE.

13. Kolmepoolse kontaktgrupi tegevust tuleb intensiivistada.

Kokkuleppele kirjutasid alla OSCE esindaja Heidi Tagliavini, Ukraina endine president Leonid Kutšma, Venemaa suursaadik Ukrainas Mihhail Zubarov, Donetski rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko ja Luganski rahvavabariigi juht Igor Plotnitski.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid