Viimased kuud on näidanud, et Ukrainal ei ole võimalik kõikide sisepagulaste ümberasustamisega oma jõududega toime tulla. Siseministri sõnul on sarnaselt Eestile mitmed Euroopa Liidu riigid täna üle vaatamas Ukrainast pärit põgenikele varjupaiga andmise tingimusi. „Minu hinnangul võiks Eesti luua võimaluse elamisloa andmiseks humaansetel kaalutlustel, nagu see on täna näiteks Soomes,“ ütles Pevkur.

"Selline seaduse täiendus teeks varjupaiga andmise inimlikumaks ning annaks võimaluse lihtsamalt ja kiiremini võtta Eestisse vastu põgenikke, kes praeguses olukorras ei vasta varjupaiga saamise tingimustele, aga kellel näiteks elavad Eestis sugulased," rõhutas Pevkur.

Praeguseks näitab politsei- ja piirivalveameti ekspertide kogutud teave, et hetkeseisuga oleks Ukraina siseriiklikku olukorda arvestades põhjendatud varjupaiga andmine vähemalt kümnele inimesele. PPA vaatab kõik varjupaigataotlused läbi individuaalselt ja teeb otsused varjupaiga andmise osas esimesel võimalusel.