Turun Sanomat kirjutab, et näitus "Minu Poola. Mäletamisest ja unustamisest" üritab käsitada hirmutegudest põhjustatud traumat osaliselt huumori abiga.

Wiesenthali keskuse ajaloolase  Efraim Zuroffi sõnul on näituse koostajatel  stiilitunnetus alt vedanud. Ta toob näitena filmi, kus alasti näitlejad mängivad gaasikambrit jäljendavas ruumis kulli. Tema arvates parodiseerib see "häbiväärsel kombel" surmalaagreis mõrvatud juute.

Tartu Kunstimuuseum selgitab oma koduleheküljel, et holokausti teemalist näitust ei saa pidada odavaks ja skandaali otsivaks väljapanekuks, millega kedagi tahtlikult solvatakse.

"Selliseid kavatsusi näituse korraldamisel kindlasti polnud – vastupidi, näitus on korraldatud Poola ja Teise ilmasõja sündmuste mäletamiseks ja mälestamiseks," selgitatakse kunstimuuseumi kodulehel. "Me peame sel teemal rääkima, sest teadmised toimunust aitavad meil mõista paremini omaenda ajalugu, märgata meie ühiskonnas elavaid vähemusi ning tulla toime kasvava äärmusluse ja ksenofoobiaga – mõelgem kasvõi hiljuti Prantsusmaal või täna Ukrainas või Lähis-Idas toimuvale."

Muuseum kinnitab, et holokausti puhul on tegemist äärmiselt valusa ja keerulise teemaga, millest ongi väga raske rääkida. Näitusele osalevad kunstnikud püüavad oma teoste kaudu seda keerulist teemat lahata. Kõigil neil on oma vaatenurk ja iga teos on lähtepunkt diskussiooniks.

Näiteks Artur Zmijewski teostesse on meil voli ka kriitiliselt suhtuda. Kaasaja maailmas elades peame endale esitama ka küsimuse, mitte kas, vaid kuidas peaksime rääkima koonduslaagritest. Kuidas üldse rääkida totalitaarsetest režiimidest? Kuidas tulla toime ajaloo ebameeldivate seikadega neid siiski mitte unustades?

Kunstimuuseum rõhutas, et näituse eesmärk on mäletada ja mälestada ning kutsus vaatajaid mõtlema inimsusevastastele kuritegudele nii Poolas, Eestis kui ka terves maailmas ning arutlema, kuidas saab igaüks ise kujundada maailma, kus säärased sündmused ei korduks.

Alates 7. veebruarist kuni 29. märtsini on Tartu Kunstimuuseumis avatud näitus, kus eksponeeritakse valikut teoseid, mis tegelevad Teises maailmasõjas läbielatuga, eriti holokausti teemaga tänapäeva Poolas. Eksponeeritud teoseid ühendavateks märksõnadeks on mäletamine ja trauma.