"Eelmisel nädalal suudeti lühikeseks ajaks Reformierakonna kontori internetiühendus isegi halvata, seahulgas meiliteenuse toimimine. Viimati õnnestus meile teadaolevalt säärane rünnak aastal 2007. aprillirahutuste ajal," ütles Reformierakonna peasekretär Martin Kukk Delfile.

Kuke sõnul on viimasel ajal erakonna kontori internetiühenduse ja serverite vastu huvi märgatavalt tõusnud.

Küberrünnakute katsed olid Kuke sõnutsi tulnud valdavalt Venemaalt, Hiinast, Koreast, kuid rünnakuid on ka mujalt riikidest, mille arvutite kaudu ühendudes üritatakse varjatada rünnaku tegelikku päritolu.

Partei teavitas rünnakust Riigi Infosüsteemi Ametit (RIA), mille infoturbeekspert Anto Veldre selgitas Delfile, et sisuliselt "ujutati" erakond päringutega üle, et saada kätte infot.

"Flood tähendab inglise keeles üleujutamist, küllastamist. UDP on üks internetiliikluse liik. Nii näiteks, iga kord, kui teie koduarvuti serverist kella küsib, kasutatakse just UDP tüüpi pakette. Küll aga ei peaks Eestisse jõudma Bulgaariast saadetud vastus Rumeenia koduarvuti kellaküsimisele," kirjeldas Veldre.

Kuigi partei teatas, et kurjategija(te) asukoht on teada, siis Veldre sõnul seda kindlaks teha pole võimalik.

"Rünnakute puhul tuleb eristada paika, kus vigane (ning oma kasuks tööle pandud arvuti) asub kohast, kus istub kurja juur ja omi botnette kamandab. Jah, riigid, kus leidus vigaseid (ärakasutatud) servereid, on teada, neid on siinkohal ammendavalt üleslugemiseks liiga palju," rääkis Veldre.

Erakondadele tehatavad küberrünnakud pole siiski paraku uued. Mullu näiteks levitati parteide nimelt annetusi küsivaid e-kirju, kuid siis polnud see teenusetõkestusrünne. "Üht ja teist juhtus ka ajaloolisel aastal 2007. Aastal 2014 sooritati teenusetõkestusrünnakuid näiteks eKooli vastu. Väga sagedased säärased rünnakud siiski pole," rääkis Veldre.