Kohtu loal on kahtlustatav vahi all.

Mullu 27. oktoobril veidi enne kella 14 avas 15-aastane poiss Viljandi Paalalinna koolis tunni ajal relvast tule, mille tagajärjel sai surma sama kooli saksa keele õpetaja Ene Sarap. Tulistaja oli sama kooli 9. klassi õpilane ning veretöö ajal viibis samas klassiruumis peale õpetaja veel neli inimest.

Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi alusel.

Kriminaalmenetluse raames määrati noormehe suhtes pärast tapmist statsionaarne terviseekspertiis, mille läbiviimiseks paigutati ta kohtumääruse alusel sundkorras raviasutusse.

Jaanuari alguses selgus, et eksperdid vajavad ekspertiisiakti vormistamiseks lisaaega, millest tulenevalt pikendas uurija ekspertiisi tegemise tähtaega kuu võrra. Samas olid eksperdid öelnud, et neil ei ole enam vaja kahtlustatavat raviasutuses jälgida.

Süüdimõistmise korral saab poissi karistada maksimaalselt 10-aastase vangistusega.