Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioonile esitatud konverentsi korraldamiseks vajalikus rahataotluses on märgitud, et selle põhiline eesmärk on "kaardistada ja uurida Euroopa Liidu piiriala, põhiliselt vene vähemuse poolt asustatud Kirde-Eesti rolli pingestatuse ja eeldatava (võibolla ekslikult, võibolla mitte) Venemaa-poolse julgeolekuohu tingimustes, olukorras, kus Eesti peavoolupoliitikud ja meedia - ilma sotsiaalse või akadeemilise tõendusmaterjali või uuringuteta - on selle piirkonna sildistanud venemeelseks ja kriisiolukorras ettearvamatuks."

Konverentsist osa võttev EP hispaanlasest liige Nart on varem silma paistnud aktiivse tegevusega selle nimel, et lõhestada Euroopa ühtsust võitlemisel Venemaa sõjategevuse vastu Ukrainas.

Enne viimast Euroopa Parlamendi Ukraina-teemalist resolutsiooni jaanuaris, milles saadikud mõistsid hukka terroriaktid ja ütlesid, et sanktsioonid Venemaa suhtes peavad jätkuma, püüdis Nart mõjutada teisi saadikuid resolutsiooni teksti muutma.

Liberaalide fraktsiooni liikmetele saadetud kirjas seadis Nart muuhulgas kahtluse alla Ukraina parlamendi, Ülemraada, legitiimsuse.

"EL ja Venemaa halvad suhted on põhjustatud Ukraina Ülemraada, mille valimisel osales vaid veidi üle 50% elanikkonnast, poliitikast ning Euroopa ja Venemaa suhteid ei saa parandada sellise Euroopa Parlamendi resolutsiooniga. See läheb vastuollu Ida Ukraina peamise partei poolt hääletajate tahtega," kirjutas Nart, mõeldes viimasega Vene separatistide liikumist.

"Kui me sellise resolutsiooni avaldame, siis me ignoreerime suurearvulist ja olulist Ukraina vähemust. See on ilmselge Venemaa provotseerimine ning ma tuletan teile meelde, et Venemaa on superriik," lisas Nart, korrates taaskord, et Ukraina parlament ei esinda ukrainlaste enamust.

Nart nõudis osade resolutsioonipunktide eraldi hääletusele panekut, lisades, et Euroopa ja Venemaa suhted on teravnemas ning olukord väljub Euroopa kontrolli alt, millest võidavad Ameerika Ühendriigid.

"Siis ei saa me enam olukorda kontrollida, välja arvatud juhul, kui meie selja taga on USA kindel toetus. Kuid selle tulemuseks on, et Euroopa kaotab iseseisva poliitika ja muutub Ameerika filiaaliks. Tuletan meelde, et poliitika alusprintsiip on see, et juhtida saab vaid seda, mida me oleme võimelised kontrollima," kirjutas Nart.

Ka varasemates arupärimistes ja sõnavõttudes on Nart korduvalt rõhutanud Venemaa olulisust Euroopa Liidu jaoks, muretsedes Venemaa ja Hiina lähenemise üle.

Yana Toomi poolt korraldatud konverentsile on kavandatud 7. veebruarile ning keskendub Toomi sõnul Ida-Virumaa elanike olukorra ja meelsuse väljaselgitamisele ja tutvustamisele. Konverentsile on oodatud 300 osavõtjat ning esitletakse ka kahte sotsiaalset uuringut - "Rahvusliku julgeoleku uuring Kirde-Eestis" ja "Poliitiline ja sotsiaalne olukord Kirde-Eestis".

Nendest ühe uuringu tulemusel ilmnes Toomi kinnitusel, et üksnes 5% Eesti elanikest on veendunud sõjalise kokkupõrke võimaluses Eesti ja Venemaa vahel.

Uuringuid finantseeriti Euroopa Parlamendi poliitilise grupi ALDE eelarvest. Lisaks Toomile (KE) kuuluvad sellesse fraktsiooni Eesti saadikutest veel Kaja Kallas ja Urmas Paet (mõlemad RE).