Robert Nerman sündis 10. veebruaril 1946. aastal. Ta lõpetas 1978. aastal Tartu Ülikoolis ajaloo eriala. Aastatel 1974–1984 oli ta Tallinna arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni kunstiajaloolane, 1984–90 projekteerimisinstituudi Kommunaalprojekt ajaloolane, 1991–92 AS-is Vana Tallinn ajaloolane, 1992– OÜ Tallinna eeslinna uurimisbüroo ajaloolane.

Robert Nermani peamised uurimisvaldkonnad on olnud puitarhitektuur, Tallinna ajalugu, eeslinnade ja linnajagude kujunemine ning kultuurilugu ja kaitse. Ta on koostanud Tallinna eeslinnade kultuuriloolise kartoteegi ja kogunud linnaetnograafilist materjali.

Nerman oli kaheköitelise "Tallinna entsüklopeedia" koostamise initsiaator, märksõnastiku ja kontseptsiooni koostaja ning põhiautor. Nerman on avaldanud 14 raamatut ja umbes 400 artiklit Tallinna arhitektuurist, ajaloost, muinsuskaitsest, kultuuriloost ja linnaehituse probleemidest. Ta on koostanud mitmeid käsikirju, sh 1000-leheküljelise "Tallinna puitmajad".

2001. aastal omistati talle Valgetähe medaliklassi teenetemärk.