"Kõrgete majade vahel tekkiv kaja võimendab traktorile ette sätitud suure kopa müra, kui see asfalti kriibib. Tihti kasutatakse koppa, mis on mõeldud lume tõstmiseks. Kas kopa vahetamine saha vastu võtab liiga palju aega ja raha? Ka tagurdamisele omane piiksumine sööb närvid seest, sest tagurdamine on parklas traktoristi põhitegevus.

Mõistan, et on tähtis hoida haigla ümbrust korras, aga miks peab parklate puhastamist alustama kell 1 öösel, kui need tühjenevad juba pärast haigla sulgemist? Kella 20 ajal on parklas viis autot, mis jäävad sinna niikuinii hommikuni. Miks ei võiks alustada juba siis, et elanikud keskööks sõba silmale saaksid?" kirjutab mustamäelane.

Citypark: haiglat ei panda ööseks kinni ja selle ümbrus peab olema puhas ööpäevaringselt

"Haiglaid ei suleta öösel, nagu lugejakirjas ekslikult väidetakse. Haigla on asutus, mis peab tagama patsientide teenindamise ööpäevaringselt. Lund roogitakse vastavalt ilmastikuoludele, et tagada 24h ligipääs nii patsientidele kui ka haigla teenindavale personalile.

Peab tõdema, et reeglina on tõesti öösiti olukord, kus autoparklad on sisuliselt tühjad, aga tasuks ette kujutada stsenaariumit, kus kusagil Eestis tekib ootamatult mingi suuremahuline erakorraline olukord ning haiglatel on vaja ootamatult võtta vastu arvukalt patsiente ja plaaniväliselt tööle ruttavat personali. Kui haiglate teid ja parklaid ei hoitaks ööpäevaringselt puhutana, võib see osutuda ülimalt keeruliseks," kommenteerib lugeja probleemi OÜ Citypark Eesti juhatuse liige Margus Risti.