Kes lubab kokku kõige rohkem? Oleme lähtuvalt väljaarvutatavatest lubadustest reastanud parteid nende lubaduste järgi. Enamasti on lubadused otse inimesele suunatud, puuduvad konkreetsed rahalised ettepanekud süsteemi muutmiseks või ennetuseks. Raha ja hüvitiste lubadused on adresseeritud otseselt valimisealisele kodanikule (pensionärid ja täiskasvanud).

Lubadustest leiab ka mitmeid huvitavaid detaile, nii näiteks on Reformierakond põiminud enda valimislubaduseks ka infosüsteemi arendamise, mis nii ehk naa peagi kohustuslikuks muutub, olenemata sellest, kas Reformierakond võidab või mitte.

Loe sellest, mida ettepanekutes polnud, Eesti Päevalehe artiklist "Parteide hambaravilubadused jäävad pinnapealseks"

Lubadustes leidub rohkem umbmäärast udusust, mida võib hiljem tõlgendada kuidas vaja ning puudulikud lähteandmed teevad võimatuks lubaduse kulu välja arvutada. Seega on toodud reastus moodustunud väljaarvutatavate lubaduste põhjal.

Vaata põhjalikku ülevaadet erakondade kaupa!

Hambaravilubaduste hindEesti Konservatiivne Rahvaerakond - 60 miljonit!

EKRE LUBADUS:

On aeg muuta hambaravi tasuta tervishoiuteenuseks

HIND: vähemalt 60 miljonit eurot

Kuidas arvutada lubaduse hinda?

Leibkondade omaosalus ambulatoorsele hambaravile oli 2013. aastal 60 miljonit eurot. (Allikas: TAI)

Märkus ja mõtted:

Summa võib oluliselt suureneda, sest millegi tasuta võimaldamine suurendab nõudlust.

Eriti EKRE ambitsioonika plaani, aga ka teiste ettepanekute juures on keeruline aru saada, kust tuleb raha, mida kavatsetakse hambahüvitiseks kasutada. Vananeva elanikkonnaga Eestis on haigekassa juba olukorras, kus praeguse kuluprofiiliga jätkates saavad reservid otsa 2022. aastal. Mitme erakonna programmis on maksusoodustused. Kui vähendame makse, on vähem raha, mida jagada.
Hambaravilubaduste hind


Sotsiaaldemokraatide lubadused -  41,7 miljonit eurot!

SDE LUBADUS:

Hambaravihüvitis 200 eurot kolme aasta kohta. Toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga kolme aasta kohta: nõnda saab inimene hüvitist paindlikult kasutada ja lisaks hammaste kontrollile jääb raha ka raviks. Kompensatsiooni saaksid ainult need, kes käivad regulaarselt hambaarsti juures.

HIND: 26 miljonit eurot

Kuidas arvutada hinda?

Kindlustatute arv, kellel sellele hüvitisele õigus oleks, on ligi 775 000  inimest. Kui näiteks pooled neist hüvitist täismahus kasutaksid, tähendaks see keskmist aastast kulukasvu haigekassa eelarvele 26 miljonit eurot.

Märkused ja mõtted:

Tingimus on "regulaarne arstilkäik", kuidas defineerida inimesed, kes käivad regulaarselt hambaarsti juures?

Mis saab neist, kes ei käi?

SDE LUBADUS:

Vanadus– ja töövõimetuspensionärile 350 eurot hambaravi ja/või proteesihüvitist kolme aasta kohta.
Et katta kõige odavamate täisproteeside kulu, tõstame vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise tänaselt 256 eurolt 350 eurole kolme aasta kohta; hüvitist võib kasutada ka hambaraviks.

HIND: 15,7 miljonit eurot

Kuidas arvutada hinda?

Proteesihüvitis on 255,65 eurot ning aastane haigekassa kulu proteesihüvitistele 7,3 miljonit eurot (2013. a andmetel). Keskmine hüvitise suurus pensioniealistel on ligikaudu 184 eurot. Kokku taotleti proteesihüvitist 39 181 korral. Eestis on kokku üle 300 000 vanaduspensionäri ning 94 000 töövõimetuspensionäri. Sisuliselt saab  selle lubaduse puhul käsitleda proteesihüvitise raha kui hambaravihüvitist summas 350 eurot kolme aasta jooksul. Eeldades, et näiteks pooled pensioniealisest ja töövõimetuspensionäridest kasutavad ära kogu summa, oleks kulu kolme aasta jooksul 69 miljonit eurot ning keskmiselt ühel aastal 23 miljonit eurot. Nii võib eeldada vähemalt 15,7 miljoni eurost kasvu haigekassa eelarves.

Märkused ja mõtted:

Sotsiaaldemokraatide lubadus on lahkem kui analoogne lubadus pensionäride toetuseks: lisaks vanaduspensinäridele kaasavad ka töövõimetuspensionärid ning tõstavad hüvitise määra.

Võimaldada pensionäridel kasutada proteesihüvitist ka pisemateks töödeks on mõistlik, sest võib ära hoida hilisema kulu kalliteks proteesideks.


SDE LUBADUS:

Hambaravibuss. Hambaravi parema kättesaadavuse tagamiseks maapiirkondades paneme käiku hambaravibussi.

HIND: Võimatu antud info põhjal välja arvutada!

Kuidas arvutada hinda?

Selle lubaduse puhul hinda võimatu arvestades, sest pole teada projekti maht ja lahtised on küsimused nagu:  kes maksab seal hambaravi eest? Mis mahus buss/bussid on ja liiguvad? Kui paljudele patsientidele ja millist ravi võimaldatakse?

Märkused ja mõtted:

Marek Vink, Hambaarstide liidu juht:

See on asjatundmatu ja populistlik idee. Esiteks ei jaksa ükski hambaravibuss paarikümne aasta jooksul kogunenud ääremaade hambahädalisi ära teenindada. Küsimus pole ju teenuse füüsilises kättesaamatuses, vaid teenuse ostujõu puudumises./.../

Hambaraviüksuse investeering on väga kallis. On üsna kindel, et hambaravibussi ei suuda keegi normaalseks teenuse osutamiseks vajalike instrumentide ja seadmetega juba ainuüksi ruumipuuduse tõttu varustada. Ja nende seadmete kasutamiseks ja aseptika nõuete täitmiseks pole korraliku kanalisatsiooni puudumise tõttu tingimusi.

Pelgan, et ka Eestimaa auklikud teed ja miinuskraadidega talv ei mõju veesüsteemidele ja tundlikule elektroonikale hästi.

Hambaravilubaduste hindKeskerakonna lubadused - kokku 31,5 miljonit eurot!


KESKERAKONNA LUBADUS:

Lubame pensioniealistel proteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks

HIND: 5,5 miljonit eurot

Kuidas arvutada hinda?

Proteesihüvitis on 255,65 eurot ning aastane haigekassa kulu proteesihüvitisele on 7,3 miljonit eurot (2013. a andmetel). Eeldaldes, et näiteks pooled vanaduspensionäridest (Eestis on 300 000 vanaduspensionäri) kasutavad selle ära, siis kulu kolme aasta jooksul on 38,3 mln eurot ning keskmiselt ühel aastal 12,8 mln eurot. Nii võib eeldada vähemalt 5,5 mln eurost kasvu haigekassa kuludes.

Märkused ja mõtted: Marek Vink,hambaarstide liidu juht

Hambaarstide liit tegi juba päris mitu aastat tagasi ettepaneku, et pensionäridel lubataks oma proteesihüvitiseks ettenähtud raha kulutada ka hambaravi protseduuride eest tasumisele. See oleks õiglane nende eakate suhtes, kes on suutnud hambad kõrge vanuseni nii tervetena suus hoida, et need ainult väikest kõpitsemist ja puhastamist vajavad. Ja see ongi tulevikus uus normaalsus, sest keskmise eluea kasvades ongi järjest rohkem neid, kes suudavad oma hammastega elukaare lõpuni vastu pidada. Just nii nagu loodus meid loonud on.


KESKERAKONNA LUBADUS

Seame sisse täiskasvanute hambaravihüvitise 200 euro ulatuses, mida hüvitatakse patsiendile kolme aasta jooksul.

HIND: 26 miljonit eurot

Kuidas arvutada hinda? Kindlustatute arv, kellel sellele hüvitisele õigus oleks, on ligi 775 000  inimest. Kui näiteks pooled neist hüvitist täismahus kasutaksid, tähendaks see keskmist aastast kulukasvu haigekassa eelarvele 26 miljonit eurot.

Hambaravilubaduste hind

Reformierakonna lubadus - kokku 17,5 miljonit!


REFORMIERAKONNA LUBADUS:

- võimaldab vanaduspensionäridel kasutada 3 aasta jooksul proteesihüvitist ka hambaraviteenuseks

HIND: 5,5

Kuidas arvutada hinda?

Proteesihüvitis on 255,65 eurot ning aastane haigekassa kulu proteesihüvitisele on 7,3 miljonit eurot (2013. a andmetel). Eeldaldes, et näiteks pooled vanaduspensionäridest (kokku Eestis 300 000 vanaduspensionäri SKA andmetel) kasutavad selle ära, siis kulu kolme aasta jooksul on 38,3 mln eurot ning keskmiselt ühel aastal 12,8 mln eurot. Nii võib eeldada vähemalt 5,5 mln eurost kasvu haigekassa kuludes.


REFORMIERAKONNA LUBADUS:

- jätkab aktiivselt rahva teadlikkuse tõstmist suuhügieenist ja loob võimalused inimeste õigeaegseks suunamiseks hambahaigusi ennetavatele visiitidele

HIND: Võimatu välja arvutada antud informatsiooni põhjal

Märkused ja tähelepanekud:

Puuduvad konkreetsed lubadused: pereõdede arvu suurendamine, nende tööajaeraldamine vms.

REFORMIERAKONNA LUBADUS:

- arendab andmevahetust tervise infosüsteemi kaudu, et tagada laste hõlmatus hambaraviteenustega

HIND: See arendus on tulemas niikuinii!

Märkused ja tähelepanekud:

Marek Vink, Eesti Hambaarstide Liidu juht:

Terviseinfosüsteemi jutt kõlab muidugi ilusti, aga TIS muutub 1. juulist kohustuslikuks sõltumata sellest, kas reformierakond valimised võidab. Ehk kõik need andmed pannakse liikuma nii ehk nii.

Hambaravilubaduste hindIsamaa ja Res Publica Liidu lubadus - ?


IRLi LUBADUS:

Otsused lähtuda hambaravi osas täiskasvanud patsientide puhul eelkõige omavastutuse põhimõttest, on olnud sisuliselt õiged, sest hammaste tervis sõltub eelkõige tervisekäitumisest. Samal ajal on see pannud suure hulga inimesi olukorda, kus nende elukvaliteeti ja töövõimalusi takistavad lagunenud hambad, sest inimestel pole olnud majanduslikke võimalusi hammaste eest hoolitsemiseks.

Selle probleemi lahendamiseks loome ajutise hambaravi kriisiprogrammi inimestele, kellel ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud piisavalt sissetulekuid oma hammaste eest hoolitsemiseks. Programmi eesmärk on tagada hammaste korrastamine, lähtudes kokkulepitud standarditest ja riigi rahalistest võimalustest.

HIND: Võimatu välja arvutada antud informatsiooni põhjal

Kuidas arvutada hinda?

Võimatu välja arvutada, sest puuduvad andmed abiavajate kohta (Eestis puudub statistika), pole määratud vajadust, ebaselge on projekti ajaline kestus

Märkused ja mõtted:

Põnev lubadus, millest ei teagi, kas on ehk üks realistlikumaid või siis kõige udusem, mida on kõige kergem tagasi võtta. Nii näiteks on toodud välja, et "programm lähtub ka riigi rahalistest võimalusest".  Seda võib ju tõlgendada, et see on "nice to have", mitte aga "must have" (kena, kui on, aga ei ole esmatähtis). Alati saab ju öelda, et riigil raha ei olnud, ei teinud. Nii me ju lubasime, et võimalusel teeme.

Ka abivajate hulk on defineerimata jäetud: seega me ei, tea kellele, kui pikaajaliselt ja millistest võimalustest lähtuvalt lubatakse.

Marek Vink, Eesti hambaarstide liidu juht:

IRLi programm tundub kohati isegi kõige mõistlikum.

Lubatakse vähemalt lähtuda riigi rahalistest võimalustest. Kriisiprogrammi eesmärgiks on abstraktne “hammaste korrastamine”, aga peaks olema hambahaiguste tüsistustest lähtuvate (kõigile kalliks minevate) haiguspäevade ja tervishoiusüsteemile kallite (näiteks reanimatsiooni vajavate) tüsistuste ärahoidmine. Üldiselt olen nõus, et seda tulekahju on vaja kustutada ja kuidagi vajaduspõhiselt.  

MUUD ERAKONNAD

VABAERAKONNA valimisprogrammis ei ole valimistest sõnagi ning nendel valimistel paluvad nad lähtuda valimisprogrammist. Küll on aga hambaravi teema sees nende üldprogrammis: Ravikindlustus peab tagama ka kindlustatute nii vaimsele kui füüsilisele tervisele tehtud kulutused, sh hambaravikulud (terved hambad on kogu tervise alus). Selle muudatuse täielikuks läbiviimiseks tuleb kõigepealt muuta haigekassa tööpõhimõtteid.

Roheliste programmis esineb hambaravi teema maksusoodustusena tööandjatele (võrreldes ülaltoodud kuludega marginaalne summa).

RÜE (Rahva Ühtuse partei) programmis ei olnud hambaravi kordagi mainitud.