"Antud uuring näitab, et 61% eestlastest ja 92% mitte-eestlastest ei usu sõja võimalikkusesse Venemaaga. Selles ilmneb Eesti rahva tarkus, nad ei ole vastuvõtlikud poliitikute ja ajakirjanike paanikat tekitavatele avaldustele," märkis Yana Toom meediale saadetud teates.

Uuringu viisid läbi 2015. aasta jaanuaris Euroopa Parlamendi saadiku büroo tellimusel Saar Polli sotsioloogid. Kokku küsitleti representatiivse valikuna tuhandet inimest. Uuringu täielikud tulemused avaldatakse konverentsil "Ida-Virumaa ‒ Euroopa väravad", mis toimub 7. veebruaril Narvas.

Küsitlust finantseeriti Euroopa Parlamendi poliitilise grupi ALDE eelarvest. Lisaks Toomile (KE) kuuluvad sellesse fraktsiooni Eesti saadikutest veel Kaja Kallas ja Urmas Paet (mõlemad RE).

Iga eurosaadik saab igal aastal vahendeid oma poliitiliselt grupilt: mida rohkearvulisem grupp europarlamendis on, seda suuremad on fondid, mida jagatakse sellesse kuuluvatele saadikutele. ALDE on Europarlamendis suuruselt neljas fraktsioon, sellesse kuulub 68 saadikut.

"Lõviosa mulle eraldatud vahenditest otsustasin kasutada just uuringute läbiviimiseks, ühte neist esitletakse konverentsil Narvas. Seeläbi me mitte üksnes ei saanud väärtuslikke andmeid, vaid toetasime ka Eesti sotsiolooge. Kutsun ka oma eurosaadikutest kolleege üles aktiivsemalt kasutama oma fonde uuringutele, mitte protokollilistele üritustele," selgitas Toom.