Keskerakonna valimisplatvormis on välispoliitika peatükis lubatud järgmist: "Ühendame idapartnerlusele suunatud arenguabi rahastamise, vastates paremini reaalse elu probleemidele. (...) Abistame Gruusiat ja Moldovat assotsiatsioonileppe rakendamisel Euroopa Liiduga."

Euroopa Parlamenti valitud Yana Toom teab aga erakonnast paremini, kuidas tuleb Euroopa ja Moldova suhteid arendada. Nimelt ei toetanud ta novembrikuisel istungil Euroopa Liidu ja Moldova assotsiatsioonilepingut.

faktikontroll

Toomi põhjendus oli järgmine: „Hoidun toetamast assotsiatsioonilepingut Moldovaga järgmistel põhjustel: assotsiatsioonilepe võib kaasa tuua positiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid muutusi. Samas on vaeseim Euroopa riik suuresti sõltuv Venemaa ja SRÜ turust. Moldaavia ei suudaks võistelda ELi tootjatega. Assotsiatsioonileping ELiga võib sulgeda Moldaavia kaupadele ligipääsu SRÜ riikide turule ning kindlasti ka Venemaa turule. Sel oleks drastiline mõju sotsiaal-majanduslikule ja poliitilisele stabiilsusele Moldovas. See võib õõnestada ka habrast rahu külmutatud konfliktidega aladel nagu Transnistria ja Gagausia regioon. Lisaks ei ole ELiga assotsiatisoonilepingu sõlmimise küsimuses Moldovas „laiemat sotsiaalset konsensust"."

Siinkohal tuleb meenutada kaht asja. Esiteks oli Keskerakond vastu Eesti liitumisele ELiga. Teiseks - Yana Toomi tähelepanek, et pärast assotsiatsioonilepingu allkirjastamist Venemaa turg Moldaavia kaubale sulgub, on ilmselt realistlik. Ja just selle pärast tulebki lasta Moldaavia rahvalt mandaadi saanud poliitikutel ikka ise otsustada, kas Moldaavia tahab pürgida ELi suunas või peab jääma Venemaa mõjusfääri.