Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolid on ka Tallinna Inglise Kolledž (TIK) ja Tallinna Juudi Kool. Gustav Adolfi Gümnaasiumis (GAG), Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis komplekteeritakse üks ülelinnalise vastuvõtuga klass, teatas linna haridusamet.

Erivajadustega laste koolides – Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Õismäe Koolis – saab õppima asuda Innove Rajaleidja Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

Tallinna haridusametile saab esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi esitada 1.-15. märtsini.

Haridusameti teatel on kõikidele Tallinna lastele kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses koolis, kuid soovi korral saab kandideerida ka mitteelukohajärgsetesse ehk ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel veebruari jooksul.

Rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas käesoleval aastal 5040 kooliikka jõudnud last, kellest linnakoolide esimesse klassi astub ligikaudu 4300.