Haridus- ja teadusministeerium soovib rajada muusikaõppeasutuste kompleksi, kuhu saavad nüüdisaegsed ruumid Tallinna Muusikakeskkool, G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ja Tallinna Balletikool.

Koolide praegused viletsas seisus hooned ei vasta muusika- ja tantsuõpetamise vajadustele.

"Detailplaneeringualale kavandatud uus õppehoone võimaldab ühendada linnas hajusalt paiknevad muusika- ja balletiõppeasutused ühte kompleksi," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Paranevad õpilaste ja õppejõudude töötingimused."

Õppehoone paiknemine kesklinna kultuuriasutuste ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia läheduses võimaldab mugavalt kasutada praktikabaase, kaasata õppetöösse tegevmuusikuid ja tantsijaid ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõude. Õppehoonesse rajatavaid saale on võimalik kasutada avalike muusika- ja tantsuürituste korraldamiseks.

Krundi hoonestamiseks korraldati arhitektuurivõistlus, mille alusel on detailplaneeringus määratud kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus. Planeeritud maa-ala asub kesklinnas ühe olulisema liiklussõlme, Pärnu maantee ja Liivalaia tänava ristmiku läheduses.

Hoonestus on kavandatud Pärnu maanteest kaugemale kui praegu Pärnu mnt 59 krundil asuv ühiselamu.

Detailplaneering sätestab ehitusõiguse Liivalaia tn 2 // Pärnu mnt 57 kinnistul asuva koolihoone laiendamiseks ning Pärnu mnt 59 krundile kuni neljast hoonest koosneva ja kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega õppekompleksi ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. 2011. aastal korraldati rahvusvaheline ideekonkurss koolikompleksi parima arhitektuurse lahenduse saamiseks. Konkursi võitis Atelier Thomas Pucher ZT GmbH töö "Vaikuse aed".