Tavaliselt kutsub välisministeerium mõne suursaadiku vaibale siis, kui näiteks on selle riigi lennuk rikkunud Eesti piiri. Täna kutsus ministeerium vaibale Soome suursaadiku, kes pidi selgitama Soome välisminister Tuomioja poolt Soome rootsikeelsele ajalehele Hufvudstadsbladet öeldud lauset, et ta ei kiida heaks Euroopa Liidu raha eest ühise propagandakanali loomist.

Soome välisminister pidas silmas Eesti, Leedu, Taani ja Suurbritannia välisministrite algatust, et Euroopas peaks olema ühine lahendus Vene propagandale vastu astumiseks. Tuomioja leiab, et Eesti on venekeelse propaganda vastu võitlemiseks ärganud väga hilja. „See sobib selle rahvusliku poliitikaga, mida Balti riigid on ajanud ja mille pärast pole uudiseid vene keeles edastanud. Meie siin Soomes oleme läinud teist teed,“ ütles Tuomioja ajalehele.

Hufvudstadsbladet kirjutab, et Soome suursaadik Kirsti Narinen kutsuti täna päeval Eesti välisministeeriumisse välja ja ajaleht ei kõhkle toimunut nimetamast diplomaatiliseks kriisiks. Narinen ütles, et Soome saadiku väljakutsumine ametliku negatiivse teate vastuvõtmiseks on erakordne, kuid märkis, et kohtumine Eesti välisministeeriumis oli siiski asjalik.

Soome suursaadik Tallinnas sai kuulda, et väljakutsumise põhjus on, et Soome välisminister ei käitunud eestlaste ootustele vastavalt. Narineniga suhtles Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe. „Ta edastas mulle Eesti seisukoha ja ütles, et nad on segaduses, hämmastunud ja kurvad, et meie välisminister võttis seisukoha viisil, mida eestlased ei oodanud ega soovinud. Mind informeeriti seisukohast, et see juhtum ei edenda meie riikide vahelisi suhteid,“ edastas Narinen eestlaste nurina sisu.

Meie poolt Soome välisministri juures täna hommikukohvil käinud Eesti suursaadik Soomes Margus Laidre omakorda edastas Tuomiojale Eesti-poolsed õigustused, millega seletas, et Eesti pole vene propagandaga võitlemisel sugugi hiljaks jäänud. „Eestis ilmub kolm venekeelset ajalehte ja venekeelne raadiokanal edastab saateid ööpäevaringselt. Meil on ka valitsuse otsus varsti luua venekeelne tv-kanal. Selle juures kutsuda meie poliitikat liiga rahvuslikuks on liiga jõuline,“ ütles Laidre.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus ütles Delfile, et Soome välisministri väljaütlemised olid erakordselt ebaõnnestunud ja tegelikku olukorda mittearvestavad.

"Me ei saa jätta reageerimata Venemaa järjest suurenevale propagandale, mis sisaldab sulaselgeid valesid. EL peaks Venemaa propagandale ühiselt vastu seisma ning selle ettepaneku olemegi koos Taani, Suurbritannia ja Leeduga teinud. Loodan, et ka Helsingis mõistetakse selle küsimuse tähtsust ning et Soome liitub esitatud initsiatiiviga. Me ei saa lubada, et Euroopa Liidu, st meie enda kodanike inforuumis toimetab keegi, kes opereerib ebatõdedega ja külvab vaenu," ütles Pentus-Rosimannus.