"Lasnamäe bussipeatustes oleme tuvastanud selliseid reklaame, kus teksti paigutus ja vaadeldavus lähevad meie hinnangul keeleseaduse nõuetega vastuollu," ütles keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk. "Nende suhtes oleme alustanud menetluse, praegu ootame Keskerakonna selgitusi."

Keskerakond on seisukohal, et eestikeelne tekst ei ole halvemini vaadeldav kui venekeelne tekst.

Tomusk selgitas, et tegelikult on võõrkeele kasutamine valimisreklaamidel eesti keele kõrval lubatud. Seadus ütleb, et eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst. Tähtede suuruse kohta seaduses nõuet ei ole.

"Vaadeldavus on üsna subjektiivne mõiste," tõdes Tomusk. "Siin sõltub palju ka sellest, kuidas ja kus reklaami eksponeeritakse."

Ta tõi näiteks, et kui reklaam on näiteks kõrgel sõidutee kohal, on paremini vaadeldav hoopis see tekst, mis on allpool e teisel kohal.

Keskerakonnal ongi mitmel pool üleval reklaamid, kus tekst on nii eesti kui ka vene keeles. Nende reklaamide seadusega kooskõlas või vastuolus olemise suhtes ongi inspektsioon nüüd menetlust alustanud.

Keskerakonna pressiesindaja Taavi Pukk ütles Delfile, et erakond on keeleinspektsioonile oma selgituse juba saatnud.

"Leiame, et sõna "esikohal" sisustamine on suuresti tõlgendamise ja hinnangu küsimus," ütles Pukk. "Sõna "esikoht" ei tähenda ilmtingimata füüsilist asukohta, vaid teksti puhul tuleb lähtuda selle esitlusviisist ja sisust ning asjaolust, kas vaataja näeb seda esmatähtsana ja esimesena."

Teiseks märkis Pukk, et plakatitel on eestikeelseid sõnu enam kui venekeelseid – sõna "Keskerakond" on vaid eestikeelsena esitatud, seega on eestikeelset teksti rohkem.

Pukk lisas, et plakatit ei ole võimalik teisiti kujundada ilma plakati kontseptsiooni oluliselt muutmata, kuna eestikeelsed sõnad on lühemad ja venekeelsed sama tähendusega sõnad pikemad ja kui sõnade asukohta vahetada, peaks venekeelne tekst osaliselt asuma fotodel, mis ei ole mõeldav.

Kokkuvõttes on Keskerakond seisukohal, et vaidlusalustel plakatitel on eestikeelne tekst sisuliselt esikohal ja eestikeelne tekst ei ole halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.

"Linnapildis võib samaaegselt kohata sadu kui mitte tuhandeid püsivaid reklaame ja teavitussilte, mis keeleseaduse nõuetele ei vasta," juhtis Pukk tähelepanu inspektsioni tööle. Ta tõi näiteks reklaami "Milan fashion freaks". Pukk tõdes, et erinevatele cafe´dele ja lounge´idele on meedias tähelepanu juhtinud ka keeleinspektsiooni juht ise. Pukk avaldas lootust, et antud juhul ei kohelda Keskerakonda ebavõrdselt.