"Viimase paari kuu jooksul olen saanud Viimsi valla elanikelt mitmeid murettekitavaid kirju, kus kurdetakse erinevate häiringute üle. Mitmete lahendamine on omavalitsuse pädevuses, osad vajavad laiema arusaama juurutamist ühiskonnas ning mõned ehk isegi seaduste muutmist," kirjutas Kõiv.

Kõiv edastas seejärel inimeste kaebuseid. "Koerad. Inimesed võtavad koeri kas mängukanniks või valvuriks, söandamata neid õiges vanuses dresseerida. Tulemus – närvilised haukuvad koerad, kes lihtsalt mõttetult lõugavad ja häirivad ümbritsevaid naabreid. Olen mujal (eelkõige Saksamaal olles) tiheasustusega elamurajoonides sh toitlustamiskohtades  imestanud, kui hästi koerad kasvatatud on. Ilmselt teavad nad, millal võib ja peab haukuma. Olen ise ka üle 13 aasta toredat sõbralikku bassetit pidanud," kirjutas üks inimene.

"Laste mänguväljakute planeerimisel võiks pidada mõningast distantsi elamutest, sest tegu on siiski müraallikaga, mis liigse läheduse puhul häirib teisi elanikke," kaebas üks teine inimene.

Kolmandal oli aga teistsugune mure. "Muru niitmist võiks ajaliselt reguleerida, et oleks võimalik suveperioodi õhtutundidel rahu nautida."

Kõiv palus vallal kirjeldatud probleemidesse tõsiselt suhtuda, teha kõik endast olenev nende lahendamiseks ning anda talle tagasisidet omavalitsuse poolsete sammude kohta.

Viimsi abivallavanem Andres Kaarmanni (IRL) taoline kiri hämmastas. "Alati on tore, kui poliitikud rahvaga suhtlevad ja nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid muresid. Aga saata vallajuhtidele pöördumine, kuidas teie valla bussides kuulatakse telefonist muusikat ja lobisetakse kohatult kõva häälega, et koerad on halvasti kasvatatud või et mänguväljakud peaks elumajadest kaugemale rajama, kuna mängivad lapsed häirivad inimesi? Kui sellise pöördumise eesmärk oli enne valimisi tähelepanu saada, siis seda kandidaat kahtlemata sai," leidis Kaarmann.

Nii Kõiv kui Kaarmann kandideerivad kevadistel riigikogu valimistel Harjumaa ja Raplamaa ringkonnas.