"Eesti kalendris on 12 riikliku püha. USA-s aga 10 "riikliku" püha, samas USA-s antakse eraviisiliselt töö juures inimestele vabu päevi olenevalt nende kultuurilisest taustast, kuid see pole kindel reegel. Soomes on 17 riiklikku püha ja nendele lisaks veel nn pekkaspäivät mis on vabad. Seega Eestis on vabu pühasid keskmiselt. Kindlasti kaotaksin taasiseseisvumise päeva ja asendaksin mõne muu pühaga mõnel muul ajal, näiteks sügisese tänupühaga. Eestlastel on siiski tänamiseks palju põhjusi! See püha kattuks ka saagikuse pühitsemisega," teab teine rääkida.

"Vähe on vabu päevi, kindlasti peaks rohkem olema! Meie kliimat arvesse võttes oleks vaja inimestel rohkem puhata! Muidu ongi juba 30ndates eluaastates tervis nii korrast ära, et enam tööd teha ei ole võimalik!" arvab kolmas.

"Leian samuti, et riigipühasid peaks natuke rohkem olema. Kui tähtpäevi ei leia, siis võib igaks aastaks kehtestada nn pangapühad. Samuti võiks nädalavahetustele langevad pühad tagada vaba päeva nädala sees. Või siis võiks pikendada ametlikku tasustatud puhkust kõigil näiteks 35 päevani, millest 5 päeva võiks ametlikult välja võtta ühe päeva kaupa," arutleb neljas.