Videost on näha, kuidas piirivalvekaater liigub Narva jõel Eesti vetes asuva väikepaadi poole. Video 40 sekundil jõuab kaater Suhhošini ja Ladurovi paadini ning piirivalveamentik asub nendega sõnavahetusse.

Samal ajal, kui piirivalveametnik üritab pootshaaki väikepaadi ankrunööri taga hoida, et see piiriivalve kaatri kaasabil jõe Eesti-poolsele kaldale vedada, lõikasid Ladurov ja Suhhošin nööri kolmel korral läbi. Sündmust filmis piirivalveametnik, kes juhtis samal ajal ka kaatrit ning seeõttu on videos vaid paari sekundi jooksul näha, kuidas Ladurovi ja Suhhošin PPA ametnikele vastu hakkasid.

Video lõpuosas on kuulda ka kaatrijuhi raadiosidet PPA Vasknarva kordioniga, kust saadeti endiste KGB-laste kinnipidamiseks välja ka häiregrupp.

13. novembril tunnistas Viru maakohus Ladurovi ja Suhušini ebaseadusliku piiriületuse ja PPA ametnikele vastuhakkamise eest süüdi ning mõistis mõlemale kokkuleppemenetluse korras karistuseks kahe kuu ja üheksa päeva pikkuse vangistuse.

Ladurovi ja Suhušini kohtuotsus jõustus 29. novembril ning samal päeval pääsesid nad ka vabadusse.