Katuserahade nimekirjas on rahaeralduse eesmärgiks märgitud „Ajaloolise purjelaeva restaureerimiseks.“ Tegemist on Ernst Jaaksoni nimelise vana purjelaeva restaureerimise projektiga, mille vedajaks on Ernst Jaaksoni sihtasutus, mille ainuke juhatuse liige on Kalev Kotkas ise. MTÜ Sõru Merekeskus ainuke juhatuse liige on Tiit Laun, kes restaureerimisprojekti otseselt teostab. Ernst Jaaksoni sihtasutus loodi, kui enne Alari nime kandnud mootorpurjekale anti 1998. aastal Eesti diplomaadi Ernst Jaaksoni mälestuseks nimeks Ernst Jaakson.

Kotkas ise enda SA projektile raha eraldamises probleemi ei näe. „Tegu ei ole minu eraprojektiga. Riigi abi on väga teretulnud, see on olnud Eesti riigi suur võlg. Mina vaid aitan kaasa projekti õnnestumisele,“ selgitas Kotkas.

2013. aastal eraldati Leader programmi raames Sõru Merekeskusele 16 222 eurot projektiks „Purjelaeva Alar katusekonstruktsiooni tööprojekti ja ekspositsiooni valgustuse põhiprojekti koostamine“ ja veel projektiks „Infomaterjalide tõlkimine, Sõru Merekeskuse infotahvlite tekstide koostamine, projektijuhtimine, kaartite ja infostendide materjalide kujundamine ja trükkimine“ 12 236 eurot. 2010. aastal sai MTÜ Sõru Merekeskus Leader programmist 305 000 krooni, uues rahas 20 000 eurot, toetust. Eraldi on erinevaid rahastusi, sealhulgas Ettevõtluse arendamise sihtasutuselt, saanud ka Sõru sadam, kus laev asub.

Kalev Kotkas möönis, et laeva taastamise projektiks on varasemalt kokku kogutud juba suurusjärgus 200 000 eurot. Ent siiski on vaja tema sõnul koguda veel palju rohkem, kuna esialgselt sai hinnatud, et laeva täielikuks taastamiseks sellisel moel nagu soovitud kulub ligikaudu miljon eurot.

Ka Tiit Laun tunnistas, et praegu riigikogu liikmetelt tulnud 50 000 eurost, mis küll oli üks kõige suurem katuserahade eraldis tänavu aasta, ei piisa veel kaugeltki nende projekti edukaks lõpetamiseks.

Laev ise kuulub Emmaste vallavalitsusele. 1939. aastal ehitatud kolmemastilise mootorpurjeka puhul on tegemist muuseumieksponaadiga, ehk mööda merd ei ole temaga kavas sõitma hakata. „Eesmärk on, et ta säiliks omal kujul edaspidistele põlvedele,“ sõnas Laun.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid