Kui tänavuse aasta populaarsemaid nimesid võrrelda aastataguste ja kümne aasta taguste andmetega, näeme, et tegelikult ei ole nimepaneku trendid viimase paarikümne aastaga suurt muutunud.

Ka on petlik arusaam, nagu pandaks üha tihemini enda lastele välismaiseid ja kummaliste võõrtähtede kombinatsioonidega nimesid. Populaarsete nimede esikümnes domineerivad endiselt üsna traditsioonilise kõlaga nimed.

Eelmise aasta populaarseima poisinimena paistis kuude kaupa välja toodud statistikast enim silma Artjom. Lisaks olid väga populaarsed veel sellised nimed, nagu Robin, Artur, Sebastian, Rasmus, Kristofer, Maksim, Martin, Daniel, Karl, Markus, Robert, Romet, Daniel, Oliver ja Robert.

Tüdrukutele pandud nimedest olid ühed populaarsemad Maria, Sofia, Mia ja Eliise. Lisaks olid populaarsed veel Elisabeth, Emma, Milana, Mirtel, Anna, Viktoria, Lisandra, Laura, Sandra ja Polina.

Võrreldes eelmise aastaga on pilt üsna sarnane. Eelmise aasta populaarsemad nimed on ühtlasi ka selle aasta levinumad nimed, väikesed erinevused tulevad sisse ainult nimede täpses pingerea positsioonis.

Eelmise aasta populaarseimad poisinimed olid Rasmus ja Robin, kumbagi pandi lapsele 88 korral. Kolmandal kohal oli Artjom, seni selle aasta populaarseim nimi. Pingereas eespool olid ka veel sellised nimed, nagu Martin, Markus, Nikita, Romet, Oliver, Oskar, Sander, Kristofer, Maksim ja Robert.

Tüdrukute nimedest troonis eelmisel aastal Sofia, mida pandi lastele 95 korral. Teisel kohal oli Maria ning kolmandal Laura. Lisaks olid populaarsed tütarlaste nimed ka veel Sandra, Lisandra, Milana, Anna, Viktoria, Emma, Mirtel, Mia, Liisa ja Polina.

Suuri muutusi pole

Siseministeerium on teinud kokkuvõtte ka populaarsemate nimede kohta, mis on enda võsukestele pandud aastatel 1992-2004. Üllatuslikult ei ole ka üle-eelmisel kümnendil lastele pandud populaarsed nimed oluliselt erinevalt neist trendidest, mis sel ja eelmisel aastal nimede pingerida valitsesid.

Alates taasiseseisvumisest kuni 2004. aastani pandud nimedest troonib Martin, mida on poisslaste passidesse kirjutatud kokku 1860 korral ning mille skoor on peajagu üle teiste nimede populaarsusest.

Martinile järgneb populaarsuselt teine – Sander, millega on nimetatud 1384 poissi. Lisaks on populaarsed nimed veel Aleksandr, Kristjan, Kevin, Nikita, Markus, Artur ja Maksim.

Tüdrukute nimedest oli üle-eelmisel aastakümnel kõige populaarsem Anna, mida kasutati nimepanekul 1213 korral.

Kui poiste nimede lemmikud on jäänud üldjoontes samaks, siis tüdrukute tabelis on väiksed muutused toimunud. Teiste populaarsete nimede hulka kuuluvad veel Laura, Kristina, Maria, Diana, Sandra, Anastassia, Jekarerina ja Karina. Neist nimedest on populaarsuse tabelist nüüdseks kadunud Diana ja Karina.

Ametlik arvuline statistika lõppeva aasta populaarsemate nimede kohta selgub juba jaanuaris.