Kui ERRi tellitud Emori küsitluse järgi juhib Reformierakond konkurentide ees juba mäekõrguselt - 32 protsenti eelistust omavate inimeste häältest ehk 9 protsenti rohkem kui Keskerakonnal -, siis Turu-uuringute andmete põhjal ja küsitlusandmeid ühtlustades on kaks parteid sisuliselt võrdsed, Keskerakonnal isegi protsent toetust rohkem (Keskerakonnal 27 protsenti Reformierakonna 26 vastu). 

Järgnevas graafikus on välja toodud nii Delfi ja Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute kui ERRi tellitud TNS EMori samasisulise uuringu tulemused nii, et meetodid on ühtlustatud - mõlemas arvestatud neid vastajaid, kel erakondlik eelistus olemas.

Mõlemad uuringud on läbi viidud novembri lõpus ja detsembri alguses.