Riigikogu kõige produktiivsemad istungijärgud on aga kevadel, sest siis tehakse ka kauem tööd. Kõige produktiivsem oli see kevad, kus võeti vastu 105 seadust, otsust ja avaldust.

Komisjonidest oli sel sügisel kõige produktiivsem põhiseaduskomisjon, mis juhtis 11 eelnõu vastuvõtmist. Selle riigikogu koosseisu jooksul on kõige produktiivsemaks komisjoniks aga rahanduskomisjon, mis on peale viimaseid riigikogu valimisi juhtinud 110 eelnõu vastuvõtmist. Põhiseaduskomisjonil on sellega üsna pika edumaa põhiseaduskomisjoni ja majanduskomisjoni ees.

Kokku on riigikogu see koosseis vastu võtnud 556 õigusakti.

Vastuvõetud õigusaktide arv 2011-2014:

Istungjärkseadusotsus avaldusKokku
Esimene    
04.04–16.06.20111820 38
Teine    
12.09–15.12.20113914 53
Kolmas    
09.01–14.06.20126913183
Erakorraline    
8.08.20121  1
Erakorraline    
30.08.20121  1
Neljas    
10.09.2012 -20.12.20123914154
Viies    
14.01.2013–20.06.20136618 84
Kuues    
09.09.2013 -19.12.20134213 55
Seitsmes    
13.01.2014-19.06.201475291105
Erakorraline    
20.06.20142  2
Erakorraline    
30.06.20141  1
Erakorraline    
1.07.201461 7
Kaheksas    
08.09.2014-18.12.20145416 70

Allikas: Riigikogu