Heaks tavaks peetakse muuhulgas seda, et riigikogu liige hoidub kahjustamast Eesti mainet, väldib sobimatut keelekasutust, väldib raiskamist ning ei lase isiklikel huvidel mõjutada oma tööd. Lisaks ei anna riigikogu liige hea tava järgi lubadusi, mille täitmine pole tema pädevuses.

Märkimist väärib ka see, et hea tava järgi hoidub riigikogu liige aktsepteerimast „tavapärasest suuremat külalislahkust, mis võib kahtluse alla seada tema aususe, õigluse ja erapooletuse ning põhjustada konflikti ametikohustuste ja erahuvide vahel." Samuti täidab riigikogulane „oma kohustusi rahva esindajana ning võtab selgeid ja põhjendatud seisukohti."„Vanematekogu kiitis saadiku hea tava täna üksmeelselt heaks, selline mõõdupuu on kahtlemata vajalik ja nüüd ka olemas," ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Tänan hea tava kokku pannud töögrupi praeguseid liikmeid ning ka varem sellega tegelenud Kaja Kallast, Mart Nutti ja Andres Anveltit."

Hea tava kokku pannud viimasesse töögruppi kuulusid Riigikogu liikmed Kadri Simson, Barbi Pilvre, Kaia Iva, Valdo Randpere ja Kalle Laanet.

„Riigikogu liikme hea tava koosneb põhimõtetest, millest on suuresti lähtunud ka kõigi eelnevate koosseisude saadikud," lausus Simson. „Kui seni on kirjalikuks juhiseks olnud ametivanne ja seadused, siis järgmises Riigikogu koosseisus tööd alustavatele parlamendi liikmetele annab hea tava eelnevatele lisaks ka lihtsad viited selle kohta, kuidas täita oma kohustusi väärikalt."

Riigikogu liikme hea tava tekst on loetav siit.