„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure samm lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski ministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.

Raplas asutakse ajaloolises koolimajas

„Rapla on oma sihi seadnud aastasse 2018,“ ütles Rapla vallavanem Ilvi Pere enne kokkuleppe allkirjastamist. „Kogukonna soov on, et hariduse andmist jätkatakse ajaloolises koolimajas. Soovime, et meie noortel oleksid parimad võimalused kodukohas hariduse omandamiseks.”

Rapla Ühisgümnaasiumi, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi baasil luuakse riigigümnaasium, mille juures saab haridust omandada ka mittestatsionaarses vormis. Käesoleval õppeaastal on Raplas 305 gümnaasisti- ehk 10.–12. klassi õpilast, kellele lisanduvad 147 õpilast mittestatsionaarses õppes. Tulevasse riigigümnaasiumisse on planeeritud 360 õppekohta. Õpilaste arv Raplas väheneb, 2018. aastaks 10. klassi jõudvaid ehk täna veel 6. klassis õppivaid noori on Raplas praegu 109.

Riigigümnaasium on märgilise tähendusega

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on riigigümnaasiumi rajamine Viimsi jaoks märgilise tähendusega. „Kiiresti kasvava ja jõudsalt areneva vallana oleme väga huvitatud riigigümnaasiumi rajamisest lootuses, ehk õnnestub gümnaasium avada isegi juba 2017. aastal. Nagu ma varem olen märkinud, et koole tulebki rajada sinna, kus on õpilasi ja perspektiivi. Viimsi riigigümnaasium saab olema avatud mitte ainult valla õpilastele, vaid kogu piirkonna noortele,“ ütles Jan Trei enne leppele alla kirjutamist.

Haabneemes töötav Viimsi Gümnaasium jätkab pärast riigigümnaasiumi starti põhikoolina. Rajatavas riigigümnaasiumis on planeeritud õppekohad 540 õpilasele. Käesoleval õppeaastal on Viimsis 196 10-12. klassi õpilast, kuid õpilaste arv Viimsi vallas on viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud, näiteks on 2018. aastaks kümnendasse klassi jõudvaid lapsi ehk praeguseid 6. klassi õpilasi täna Viimsis 192 ehk pea sama palju kui praegu kõiki gümnasiste kokku.

Loodavate riigigümnaasiumide eesmärk on pakkuda kvaliteetset gümnaasiumiharidust mitte ainult Viimsi ja Rapla, vaid ka kogu Harju- ja Raplamaa noortele. Juba tegutsevate ja tulevaste riigigümnaasiumide töö aluseks on kevadel sõlmitud riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe.