"Meie olukord on sisuliselt sarnane soomlastega," ütles Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe Delfile. "See on osa lennujuhi igapäevasest tööst, lihtsalt lennujuhi töökoormus on selliste lendude toimumise korral suurem."

Salumäe sõnul on viimase kümne päeva jooksul nende lendude intensiivsus olnud kõrgem. Sisselülitamata transponderitega lendude toimumine ei ole tema sõnul lennujuhtide jaoks midagi uut, lihtsalt viimaste tööpäevade jooksul on need lennud toimunud tavapärasest suuremas mahus.

Teisalt on need lennud oma olemuselt erinevad. "Osad militaarlennud toimuvad vastavuses kõikide reeglitega, see tähendab, et nad esitavad oma lennu kohta lennuplaani, on lennujuhiga kahepoolses raadiosides ja kasutavad transponderit," selgitas Salumäe.

Sellised lennud sarnanevad tema sõnul oma olemuselt tavalisele reisilennule. Kui üks eelmainitud kolmest elemendist puudub, muutub aga olukord lennujuhi jaoks töömahukamaks, ütles Salumäe.

"Lennujuhtimise põhieesmärk on tagada lennuohutus ja seda ka mitte tavapärastes või eriolukordades," kinnitas Salumäe.

"Meil on olemas hea koostöö õhuväega ja tänu neile oleme informeeritud kõigest, mis õhuruumis või selle lähistel toimub," ütles Salumäe. "Lennujuhid teevad oma igapäevatööd, lendude ohutus peab olema tagatud 24/7 pühadel."