Aastate jooksul on Eestis sertifitseerimise käigus avastatud vaid üksikuid kartuliingerjaga saastunud partiisid,” ütles põllumajandusameti taimetervise osakonna peaspetsialist Ljudmilla Kerge Saarte Häälele.

Kerge sõnul on selle praeguse juhtumi puhul tegelikult õigem öelda, et “Laura” 250-tonnise partii sertifitseerimine jäi pooleli, kuna leiti ohtlik taimekahjustaja. Kartul on sertifitseeritud siis, kui see on pakendatud ja etiketiga varustatud.

Kartulisordi “Laura” partiist võeti sertifitseerimise eesmärgil bakterhaiguste määramiseks seitse mugulaproovi septembri algul. Bakterhaigusi mugulaproovides ei avastatud, kuid ühes mugulaproovis tuvastati ohtlik taimekahjustaja kartuliingerjas (Ditylenchus destructor).