"Riigiasjade ja kohaliku elu korraldamise viis vajab kahaneva rahvaarvu ja madala rahvastikutiheduse tõttu värsket vaateviisi. Riigipidamise kavas pakume uusi lahendusi Eesti ees seisvatele olulistele valikutele,“ rääkis Koppel.

Uurimustööde pinnalt ja suure hulga ekspertide osalusel sündinud riigipidamise kava sõnastab probleemid ja pakub lahendused viies valdkonnas: arutlev demokraatia (osalemine), kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja riigikogu.

Koostöö kogu ettepanekute hulka kuuluvad muuhulgas soovitused viia ellu funktsioonipõhisele koostööle tuginev kohaliku omavalitsuse reform, asendada formaalne „kaasamine“ huvirühmade sisulise osalemisega, vähendada riigimasinat kurnavat asendustegevust ning kaotada riigikogu liikme ametilt enamik töökohapiiranguid, mis võimaldaks saadikutel jätkata senist erialast tegevust.

„Lahenduste valikul lähtusime kolmest kriteeriumist: lahendus on reaalne, lähiajal elluviidav ja inimestele kasulik,“ selgitas Koppel.

„Riigihaldus on muutunud ühtaegu kulukaks ja jäigaks. Valdkonnad, kus inimene vahetult riigiga kokku puutub, kannatavad ressursinappuse all. Eestil tuleb oma „riigimasin“ üle vaadata ja oleme teinud ettepanekud, kuidas seda teha.“