Hea lugeja, saada meile foto kasutades halli klahvi üleskutse all! Aadressile rahvahaal@delfi.ee ning kommentaariumisse on oodatud ka vihjed ning aadressid.

Saadud materjalist valime välja suurimad murekohad ning uurime lähemalt, mida oleks võimalik, teha, et need majad korda saaks.