Kõik omavalitsused seda aga ei tee. Näiteks Paide linna mitmes gümnaasiumis ja ka Kiili gümnaasiumis peavad nii põhikooli- kui ka algklasside õpilaste vanemad osa lõunast kinni maksma. Raskes majanduslikus olukorras perede lastele võimadavad vallad mõistagi tasuta lõunasööki nagu varasematel aegadelgi.

Ministeerium ütleb aga, et tasuta koolilõunat ei olegi riigi poolt ette nähtud, riik annab vaid koolilõuna toetust, mis toetab toiduainete kulusid.

Kuus eurot kuus
Kiili vallavalitsuse asevallavanem Aimur Liiva ütles Delfile, et lapsevanemad peavad ise tõesti ühe osa koolitoidust ise kinni maksma, kuid summa on vaid kuus eurot kuus.

"Kiili gümnaasiumi põhikooliõpilased saavad eranditult kõik oma 78 senti toidupäeva kohta kätte, mis riik eraldab. Kõik saavad süüa. Probleem on selles, et sellest sellest rahast ei tule isegi toiduainete maksumus välja, rääkimata muudest kaasnevatest kuludest, näiteks kokkade palk jms," rääkis Liiva.

Asevallavanema sõnul on tegelik koolilõuna maksumus 1,34 eurot ehk riigi poolt eraldatule tuleb lisaks leida 56 senti päevas. Puudujääk on jagatud võrdses osas ära valla ja lapsevanema vahel, mis tähendab, et lapsevanemal on vaja maksta koolilõuna eest alla kuue euro kuus.

"Kiili vald omalt poolt maksab samamoodi iga põhikooli lapse kohta kuus juurde umbes kuus eurot. Kokku maksame aastas koolitoidule juurde kokku ca 35,000 eurot. Kui koolitoidu toetus laieneb ka gümnaasiumiastmele, siis rakendub põhikooliga täpselt analoogne skeem," sõnas Liiva.

Liiva lisas veel, et nn tasuta koolitoidu näol on tegemist riigipoolse koolitoidu toetusega. "Valitsuse ja  omavalitsuste koostöökogu vahelistel läbirääkimistel oleme sellele korduvalt ka tähelepanu juhtinud, et poliitikud ei kasutaks oma avalikes esinemistes üldsust eksitavaid väljendeid. Kui riik soovib tõesti rääkida tasuta toidust, siis tuleb see 78 senti muuta nt 1.50-ks ja vastav raha omavalitsustele ka eraldada," sõnas Liiva.

Kiili gümnaasiumi direktori Mihkel Rebase sõnul saavad õpilased ka tasuta hommikuputru ja selle eest maksab koolipidaja. "Kiili gümnaasiumis õpib 650 õpilast, neist 600 on põhikoolis. Hommikupuder tuleb lastele tasuta lisaks ja nii on nad korralikult toidetud. Seega panustab koolipidaja laste toitlustamisse ja tervisesse arvestataval määral".

Osa lapsi saab toetust
Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Maarit Nõmme sõnul on nii Paide koolid seisukohal, et 78 senti päevas ühe lapse kohta on vähe ning tegid linnavalitsusele ettepaneku kehtestada päevarahaks 1.30. Nii Paide gümnaasiumi kui ka ühisgümnaasiumi lapsevanemad maksavad päevas koolitoidu eest 52 senti. Linnalt saab toetust 40 last.

"Olukordi, kus lapsevanem põhimõtteliselt omaosalust maksta ei taha, on olnud üksikud juhtumid ning neile leitakse lahendus. Lapsed aga sellest hoolimata lõunata ei jää," kinnitas Nõmm.

Esialgu pole Nõmme sõnul Paide linnavalitsusel plaanis sellist lahendust muuta. Sama süsteem jääb linna gümnaasiumides suure tõenäosusega kehtima ka pärast seda, kui uuel aastal gümnaasiumiõpilastele 78 senti toetust maksma hakatakse.

Ministeerium: tegemist pole tasuta koolilõunaga
Ka ministeerium möönab, et tegemist ei ole tasuta koolilõunaga. "Riik annab koolilõuna toetust. Selle eesmärgiks on toetada koolilõuna toiduainete kulusid," ütles ministeerium pressiesindaja Tarmu Kurm.

Koolilõuna kulu maksmise määrab Kurmi sõnul omavalitsuse volikogu. "Näiteks võib tuua Paide, kus lisaks koolilõuna maksmise korrale on omavalitsus loonud ka võimalused toimetulekuraskustes perede lastele hüvitada koolitoidu kulude katmine sotsiaalhoolekande toetuse vahenditest".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid