Kahtlustuse kohaselt legaliseeris kuritegelik ühendus Soomes ja Eestis äriühingute poolt toimepandud maksupettustest saadud raha, mis kanti läbi erinevate äriühingute Eestisse ning võeti sularahas pangakontodelt välja, teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Tammai.

Maksupettuste kriminaalmenetlust viiakse läbi Soomes ning riikide vahel on moodustatud ühine uurimisrühm võimaliku kuritegeliku ühenduse kriminaalse tegevuse tuvastamiseks.

Eestis ja Soomes uuritavad kriminaalasjad on erakordsed nii suure hulga kahtlustatavate, mahukuse kui ka erinevates kohtades üheaegselt läbiviidud menetlustoimingute tõttu, ütles keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Janek Maasik.

Riigiprokurör Piret Paukštyse sõnul viidi kuritegeliku ühenduse paljastamiseks septembri keskel läbi ühisoperatsioon nimega Leopold Eesti ja Soome keskkriminaalpolitsei ning Eesti maksu- ja tolliameti osalusel paralleelselt nii Eestis kui Soomes, mille käigus toimusid mitmed läbiotsimised ning peeti kinni kuriteos kahtlustatavad isikud.

Kuna kriminaalasja menetlemise käigus avastati ka võimalikke maksukuritegusid, edastas Keskkriminaalpolitsei osa materjalidest uurimiseks Eesti maksu- ja tolliametile.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid kinni kaks isikut, keda kahtlustatakse äriühingutele niinimetatud arveveski teenuse pakkumises. Esialgsetel andmetel väljastati näilisi arveid ligi 90 äriühingule, kes tegelesid üle Eesti valdavalt ehitusega. Kuriteo kahtlustus on seetõttu esitatud ka kahele ehitusettevõttele ja nende juhatuse liikmetele ning sellise tegevuse tulemusena jäi riigile laekumata maksusid ca 225 000 euro ulatuses.

„Suurenenud ehitusmahud ja seal liikuv raha on hoogustanud ka mõnda aega varjusurmas olnud arvevabrikute tegevust, mille abil soovivad inimesed äriühingust tulu maksuvabalt välja viia. Nende juriidiliste ja füüsiliste isikutega, kes kriminaalasjas kahtlustust ei saanud, jätkab MTA tegelemist väljaspool kriminaalmenetlust,“ ütles MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.

Tänaseks on kõik kinnipeetud isikud vabastatud. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uuritavas kriminaalasjas on arestitud vara hinnanguliselt üle 500 000 euro ulatuses, sealhulgas sularaha, pangakontod, mootorsõidukid ja 3 kinnistut.

Operatsioon Leopold raames on esitatud kahtlustused karistusseadustiku § 394 lg 2 p 3 ja 4 alusel, mille eest näeb karistusseadustik ette maksimaalselt 10-aastase vangistuse. Ühte isikut kahtlustatakse ka kuritegeliku ühenduse loomises ehk karistusseadustiku § 256 lg 1 alusel kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.