Riigikohus rahuldas Ralf Milleri (60) ja Sergei Starõhhi (37) kaitsjate Argo Küünemäe ja Toomas Kõivu kassatsioonkaebused osaliselt ning tühistas nende kaitsealuste süüdimõistmise mõrvakatses, vahendas ERR.

Samuti tühistas riigikohus meestele mõistetud karistused ning saatis nende kriminaalasja tühistatud osas maakohtule uueks arutamiseks uues kohtukoosseisus.

Riigikohus leidis, et süüdimõistmisel olulist rolli mänginud DNA proovid ei olnud korrektselt esitatud ning märkis, et ilma tõenäosusarvutusteta on DNA-eksperdi arvamuse tõenduslik jõud kolleegiumi hinnangul üldjuhul olematu.

Kolleegium möönis, et kriminaalasja kohtueelses menetluses võib võrdlusisiku DNA olemasolu võimalus õigustada erinevate uurimisversioonide püstitamist, isiku kahtlustatavana kohtlemist ja tema suhtes edasiste menetlustoimingute tegemist, kuid isiku vastu esitatud süüdistuse põhjendatuse kontrollimiseks kohtumenetluses ei pruugi sellest piisata.

Isiku süüküsimuse lahendamisel ei lähtuta üksnes kahtlusest, et isik võib kuriteoga seotud olla, vaid see seos tuleb tõsikindlalt tuvastada, märkis riigikohus.

Mullu novembris jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata Harju maakohtus Millerile mõistetud 11-aastase ja Starõhhile mõistetud üheksa-aastase vangistuse.

Kolmandana kohtu all olnud Mark Ševtšenko jäi süüdi suures koguses narkootikumide ebaseaduslikus käitlemises, kuigi kohus vähendas selles osas talle esitatud süüdistuse mahtu. Karistuseks sai mees kaheaastase vangistuse.

Süüdistatavate väitel oli neil tahtmine Savenkovi (54) auto alla lõhkekeha pannes teda vaid hirmutada, mitte õhku lasta.

Kaitsepolitsei käivitas kriminaaluurimise 2012. aasta 31. mail, kui Tallinnas Tartu maantee 53 maja juurest leiti Savenkovi auto alt lõhkekeha.

Kaitsepolitsei alustas kriminaalmenetlust mullu 31. mail, kui Tallinnas leiti aadressil Tartu maantee 53 asuva maja juurest sõiduauto alt lõhkeseadeldis. Politseipatrullid piirasid inimestele ohutsooni ligipääsu ja päästeameti demineerimiskeskuse töötajad eemaldasid seadeldise sõiduki küljest ning muutsid selle ohutuks. Meedia avalikustas peagi, et õhku üritati lasta endise viinaärimehe Igor Savenkovi autot ning üks, kes sellega seotud oli, on kuritegelik ärimees Ralf Miller.

"Kaitsepolitsei pidas seoses juhtunuga 30. juulil kinni Ralfi ja Sergei ning esitas neile kahtlustuse sõiduauto omaniku, 54-aastase mehe mõrvamise katses. Kohus võttis kahtlustatavad prokuröri taotlusel vahi alla. Mark peeti kahtlustatavana kinni 27. septembril ja võeti samuti vahi alla," kinnitas prokuratuur.

Starõhhi on varem kriminaalkorras karistatud neli korda, Miller on Eestis varem karistamata.