„Tühistel arutlustel, poliitilisel tasemel lobal selle arvel võib olla ja ongi mõte selleks, et töödelda avalikku arvamust, kuid sellele tuleb vastu seada tõsised ja sügavad objektiivsed uurimused,“ ütles Putin uusima ajaloo muuseumis toimunud kohtumisel noorte õpetlaste ja õpetajatega, vahendab RIA Novosti.

Putin ütles, et sõjaeelse perioodi käsitlemisel vaikitakse mõned ajaloolised faktid sageli maha, näiteks niinimetatud Müncheni sobing (1938. aastal sõlmitud kokkulepe, millega Prantsusmaa ja Suurbritannia nõustusid Tšehhoslovakkiale kuulunud sakslastega asustatud Sudeedimaa ühendamisega Saksamaaga). Putin lisas, et rääkides 1939. aasta Nõukogude-Saksa mittekallaletungipaktist ehk Molotovi-Ribbentropi paktist, süüdistatakse sageli Nõukogude Liitu Poola tükeldamises, kuigi seesama Poola osales pärast Tšehhoslovakkia okupeerimist sakslaste poolt Tšehhoslovakkia jagamises.

„Pärast aga löödi (Poolale) vastuvärav. Ma ei taha praegu kedagi süüdistada, aga tõsised uurimused peavad näitama, et sellised olid tol ajal välispoliitika meetodid,“ ütles Putin.

Putin lisas, et Nõukogude-Saksa mittekallaletungipaktis ei olnud midagi halba, sest Nõukogude Liit ei tahtnud sõdida ning tal oli vaja aega oma relvajõudude moderniseerimiseks, arvel olid aga kuud ja päevad.

Putin puudutas ka kõigi sõdinud osapoolte panust võitu Natsi-Saksamaa üle.

„Ei saa eitada liitlaste suurt panust võitu Natsi-Saksamaa üle. Kuid tuleb kõrvutada ohvreid, mis toodi selle ühise võidu altarile, jõupingutusi,“ ütles Putin. Tema sõnul on võimalik näiteks kokku lugeda, kui palju diviise ja tehnikat panid sakslased välja ida- ja läänerindele, kui palju hukkus sõdureid igas liitlasriigis: Suurbritannias hukkus Teises maailmasõjas 350 000 inimest, USA-s aga kuni pool miljonit. „Kõik. Jah, seda on väga palju, see on kohutav, aga see ei ole ju 25 miljonit ohvrit, nagu Nõukogude Liidul,“ ütles Putin.

Putini sõnul tuleb sellest lihtsalt rääkida kvaliteetselt läbi viidud ajalooliste uurimuste alusel.