Tööde käigus uuendati rekonstrueeritud lõigul täielikult trammiliini rööbastee, vahetati välja trammide toitmiseks vajalik kontaktvõrk, rekonstrueeriti veoalajaamad ning uuendati trammitee all olevad kommunikatsioonid.

Lisaks trammiteede rekonstrueerimisele remonditi sõiduteid, paigaldati uus tänavavalgustus ja tehti Pärnu maantee viadukti kapitaalremont. Käesoleva etapi raames rekonstrueeriti uute trammide vastuvõtuks ka Pärnu maantee trammidepoo.

Tallinna 3. ja 4. trammiliini uuendamise projekti kogumaksumus on 91 miljonit eurot. Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud lepinguga saastekvootide eest ostetavad trammid moodustavad sellest 53,4 miljonit eurot. Keskkonnaministeerium toetab 18,9 miljoni euroga. TLT ja Tallinna linn finantseerivad uute trammide liinile toomist 2013-2015 jooksul vähemalt 14 miljoni euroga.

Avamisel ütles linnapea Edgar Savisaar, et "suurprojekt edenes hoolimata töövõtjate arvukusest edukalt ja seda eelkõige tänu asjaosaliste tublile koostööle".

"See projekt on tõestuseks, et riigi ja linna koostöös on võimalik ühistransport viia uuele tasemele," lisas Savisaar.