„Tallinna linnavalitsus on riigikohtu otsuse võtnud vastu ovatsioonidega ning juba on meedia vahendusel teada antud, et riigilt asutakse miljoneid välja nõudma,“ ütles Solman. „Eksitav on aga väita, nagu oleks kohtuotsusega tõstetud omavalitsuselt toetuste maksmise kohustus. Enne kui seadusemuudatust pole toimunud, jääb kohustus kohalikele omavalitsustele lasuma.“

„Erakool ei ole õppeasutus rikaste vanemate lastele, kellele tavakool ei sobi,“ ütles Solman. „Erakoolide hulgas on rohkelt ka erivajadustega laste koole, kellega suured munitsipaalkoolid tegeleda ei oska ega taha. Olen kindlal veendumusel, et pole vahet, kas tegu on väikese või suure erakooliga, kas tervete või puudega lastega, seadust peab linn igal juhul täitma. Lapsi ja nende vanemaid ei tohi hätta jätta. Vastutustundetu on levitada infot, et munitsipaalkoolides on kohad erikohtlemist vajavatele lastele tagatud. Iga lapsevanem teab, et erivajadusega laps vajab individuaalset kohtlemist, ainult siis on lapse areng ja toimetulek tulemuslik, selleni aga munitsipaalkoolides nii põhjalikult ei jõuta,“ lisas volinik.

Linnavalitsus on neile seadusega peale pandud kohustusest maksta erakoolidele tegevustoetust kõrvale puigelnud juba aastaid. Seetõttu on osad koolid pidanud enda tegevustoetust välja nõudma pika ja keerulise kohtuprotsessi kaudu ning on satutud makseraskustesse“ tõdes volinik. „Nüüd jääb mulje, et Tallinn hakkab veelgi teravamalt maksmise vastu vaidlema, väites, et kohtuotsus neid maksmisest vabastab. Riigimehelik oleks riigiga sotid eraldi selgeks teha eraldi ja oma kohustused erakoolide ees senikaua auga ära kanda. Kool ja lapsed ei pea kohtuvaidluste tõttu kannatama,“ ütles Solman.

„Veelkord - tegelikkuses otsustas riigikohus, et põhiseaduse vastane on olukord, kus riik ei eralda raha omavalitsusele viimasele pandud ülesannete täitmiseks. See tähendab, et linn peab koolidele toetust maksma ka edaspidi, küll aga on riigil kohustus need summad linnaeelarvesse eraldada. Tallinna linnal pole moraalset õigust käituda nagu riik riigis ja jätta väikeseid erakoolid, eriti erivajadustega laste erakoolid aastateks hätta,“ tõdes volinik.