"Kahtlustatav tühjendas õpetaja suunas kogu revolvri trumli. Laadis relva uuesti, kuid uuesti ei tulistanud," ütles tulistamisjuhtumi uurimist juhtiv Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Kaire Hänilene.

Revolvri Rossi 851 trumlisse mahub kuus padrunit. Kui palju neist tabas õpetajat, pole veel teada. "Agressiivsus oli suunatud ainult õpetaja suhtes, teiste suhtes mitte," sõnas prokurör.

Relva võttis poiss prokuröri sõnul isa lukustatud relvakapist. "Esialgsete selgituste kohaselt oli ajendiks liiga nõudlik õpetaja. Kuid need on esmased selgitused, mis vajavad ülekontrollimist," rõhutas Hänilene.

Poiss ütles uurijale, et tunnistab oma tegu. Noormehe arvates ei olnud tema ja saksa keele õpetaja omavaheline läbisaamine hea, kuid tunnistas samas, et pole sellest teistele koolitöötajatele ega vanematele rääkinud. Prokuratuur juhib endiselt tähelepanu, et tegemist on esialgsete andmetega ning kahtlustatava poolt antud selgitused ja kuriteo motiiv vajavad täiendavat kontrolli.

Politseinikud said hinnangu ka noormehe terviseseisundi kohta. Arstide arvamuse kohaselt vajab noormees viivitamatult ravi. Esialgu jääb poiss haiglasse, kus ta viibib arstide järelevalve all. Edasine sõltub paljuski arstide hinnangutest ja järeldustest.

Kriminaalasja kohtueelne menetlus jätkub – kuulatakse üle tunnistajaid ja määratakse vajalikud ekspertiisid, sealhulgas ka kahtlustatava suhtes kohtupsühholoogia ning -psühhiaatria ekspertiis.

Praegu haiglas viibiv 15-aastane Vahur tulistas esmaspäeval Viljandi Paalalinna koolis enda saksa keele õpetajat Ene Sarapit, kes laskudest saadud vigastustesse kohapeal suri.

Teadaolevalt kasutas noormees tulistamiseks enda isa relva.

Praeguseks on karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi alusel käivitatud kriminaaluurimine.

Karistusseadustiku järgi võib alaealisele tapmise eest mõista maksimaalselt 10-aastase vanglakaristuse.