Hullemaks teeb kõike asjaolu, et paljud lapsevanemad usuvad ikka ainult oma last, ega tahagi, et keegi neile lapse sigadustest ette kannaks – nad sõimavad sellel ettekandjal endal näo täis.

Paljud lapsevanemad arvavad, et last tuleb võtta kui täiskasvanut ja temaga rahulikult rääkida – isegi häält ei tõsteta, karistusest rääkimata. Samuti on lapsevanemad palju tööl ja seda üritatakse kompenseerida rahaga.

Ka riik ei karista lapsi vaid ainult lapsevanemaid. See kõik on loonud olukorra, kus meie lapsed ja noored on väga käest ära läinud ning koolikiusamine on ületanud igasugused piirid. Kui mingi lahendus üldse olemas on, siis on see riigipoolne väga tugev sekkumine.

Alustada tuleks koolikiusamise üksuse loomisest. See üksus tegeleks ainult koolikiusamisega, koolivägivallaga ja muude sääraste kooliprobleemidega. Neid üksusi oleks vajadusel mitu ja nad käiksid mööda koole. Nad oleks spetsialiseerunud ja teaksid täpselt, kuidas uurida koolikiusamisi ja mida teha. Loomulikult vajaks see kõik muudatusi ka seadustes.

Praegune karistussüsteem on väga nadi ja karistab enamjaolt ainult vanemaid – nemad saavad trahvi – lastel pole sellest sooja ega külma. Seega tuleks luua mingi karistussüsteem, mis mõjutaks otseselt lapsi ja noori, et neil tekiks vastutustunne – et nad saaksid aru, et kui nad teevad midagi halba, siis sellel on tagajärjed.

Koolikiusajad võiks panna tegema ühiskondlikult kasulikku tööd. Samuti tuleks luua karmimad erikoolid, kuhu saadetakse koolikiusaja või muidu koolis vägivallatseja oma karistust kandma. Koolikiusu eestvedaja läheks näiteks kuuks ajaks sinna lasteparandusasutusse.

Seal käiks ta samamoodi koolis nagu tavakoolis, kuid kontroll oleks suurem, talle õpetataks lisaks ka väärtushinnanguid ning pandaks tegelema huvialadega. Vahe oleks ka selles, et sealt ei lastaks teda välja. Koju saaks ta sealt ainult valitud nädalavahetustel ning vanemad ja lähedased saaksid teda teatud aegadel vaatamas käia.

Samuti tegeletaks õpilastega tõsiselt nende rikkumiste teemal – räägitaks need lahti, seletataks, miks nii ja naa ei tohi, uuritaks, miks antud laps või noor niimoodi tegi. Loomulikult peaks seal olema ka kartser, kuhu kontrolli alt väljunud lapsed ja noored oleks võimalik paigutada, et nad maha rahuneks ja õpiks kooli juhtkonna autoriteeti austama.

Tean, et paljud peavad minu ideed äärmuslikuks, aga mida muud me teha saame? Kuidas me viime laste ja noorteni mõjusa karistuse? Mitte mingit muud viisi ei ole, ja kuni midagi tõsiselt ette ei võeta, läheb olukord meie koolides üha hullemaks. Meenutage filmi "Klass" – see iseloomustab hästi, kui julm on koolikiusamine. Kas te tahate, et see jätkub?

Vahel peab karm olema, et kindlustada tulevik, kus on õigete väärtushinnangutega ja usinad noored, ehitamas uut ja head Eestit!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid