Hea lugeja, kui soovid teemal kaasa rääkida, siis vasta küsimustikule ja aita välja selgitada, millises seisus on eestlaste hambad!