Isikut tõendavate dokumentide seadusesse viidud muudatus sisaldab regulatsiooni e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks, selle kasutamise õiguspärasuse üle järelevalve teostamiseks, kehtivuse peatamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks. Lihtsustatult öeldes on nüüd antud roheline tuli ambitsioonika e-residentide plaani teostumiseks.

Siseministri käskkirjaga võib kaaluka avaliku huvi korral e-residendi digitaalse isikutunnistuse välja anda ka isiku taotluseta - nii öelda eriliste teenete eest. Nii on plaanitud, et Eesti esimesteks e-residentideks saavad ilma taotluseta Briti ajakirjanik Edward Lucas ja Eesti päritoluga USA riskikapitalist Steve Jurvetson.

E-residendi digi-ID loomise plaani kohaselt aitaks see kaasa välisriikides elavate välismaalaste kaasamisele Eesti majanduse, teaduse ja hariduse ning IT-keskkonna arendamisse, muutes Eesti maailmas unikaalse lahenduse pakkujana atraktiivseks majandus-, teadus- ja hariduskeskkonnaks.

Eelnõu kaitsnud Reformierakonna fraktsiooni liige Rein Lang avaldas sügavat heameelt e-residentsuse plaani teostumise üle.

"On äraütlemata hea meel, kui kuus aastat tagasi väljakäidud idee saab lõpuks teoks. Tegemist on väga hea eelnõuga. Kindlasti me näeme ka lähitulevikus kriitikuid, kes moel või teisel ütlevad, et see süsteem on siit logisev ja sealt logisev, et kuidas me ikka e-residentsust pakume inimestele, kellel ei ole Eestiga mingisugust seost. Kõigile nendele kriitikutele ma tahaks juba ette vastata siit riigikogu kõnetoolist: tegemist on maailmas üsna ainulaadse asjaga ja üle hulga aja on mul riigikogu liikmena väga hea meel hääletada asja poolt, mis on epohhi loov, millel on potentsiaal saada rahvusvahelist tähelepanu ja sellega viia Eesti asja edasi," rääkis Lang.

Uue plaaniga tegelevate projektijuhtide sõnul hakatakse tulevaste e-residentide tausta põhjalikult kontrollima. E-residendid peavad teadvustama, et tegu on mitte õigusega, vaid hüvega, mille väljastamine on Eesti riigi otsustada. See tähendab, et riik saab teha ka otsuse e-residentsust mitte väljastada.

E-residendi digi-ID hakkab välja andma politsei- ja piirivalveamet. Isikute tuvastamise ja isikut tõendavate dokumentide väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise ning dokumente taotlenud isikute üle peab arvestust samuti politsei- ja piirivalveamet.

Praeguse plaani kohaselt on aastaks 2025 eesmärgiks seatud registreerida 10 miljonit Eesti e-residenti.