„Fotoonika hõlmab laiemas tähenduses kõiki valguse manipuleerimist kasutavaid tehnilisi lahendusi ja tehnoloogiad, mille hulka kuuluvad nii LED-valgustus, kaasaegne päikesepaneelide tehnoloogia, laserid, sensorid, optilised fiibrid, valgusel põhinevad integraallülitused jne,“ seletas fotoonika olemust Tartu ülikooli füüsika instituudi tööstussuhete ekspert Ott Rebane.

Fotoonika päev on sissejuhatuseks rahvusvahelisele valguse aastale, mis leiab aset järgmisel, 2015. aastal. Üle-euroopalist fotoonika päeva tähistatakse just 21. oktoobril, sest samal kuupäeval 1983. aastal defineeriti uuringute tulemusena lõplikult valguse kiiruseks 299 792 458 m/s.

„21. oktoobril ootame kõiki teaduse- ja tehnoloogiahuvilisi inimesi Tartu ülikooli füüsika instituuti, et heita põgus pilk tehnoloogiatele, mis on juba lähitulevikus võtmetähtsusega Euroopa ja kogu maailma tehnoloogilises ja majanduslikus arengus,“ kutsus Rebane üles osalema, rõhutades fotoonika olulisust ka sellega, et 2014. aastal olid nii füüsika kui ka keemia Nobeli preemiad seotud just fotoonikaga.

„Fotoonika on interdistsiplinaarne teadusharu, mis aitab leida lahendusi meie igapäeva probleemidele meditsiinist kaasaegse infoühiskonnani. Mul on hea meel, et Tartu ülikooli füüsika teadlased, ning sealt sündinud ettevõtlus, panustavad fotoonika arengusse juba pikemat aega,“ lisas Tartu ülikooli teadusprorektor Marco Kirm.

Tartu ülikooli teadlaste värskemad koostööprojektid Eesti ettevõtetega on seotud diagnostilise aparatuuri täiustamisega meditsiini rakendusteks ja päikesepaneelide efektiivsuse tõstmisega.

Kuulama ja vaatama on oodatud õpilased, õpetajad, ettevõtjad, teadlased kui ka kõik teised, kes on huvitatud fotoonikast, optikast või uue Physicumi võimalustest. Päeva jooksul esineb loenguga akadeemik, laineoptika professor Peeter Saari, räägitakse fotoonika arengutest Eestis. Näha saab katseid valgusega füüsik Koit Timpmanni esituses ning viiakse läbi ringkäik uues Physicumis.

Fotoonika päev on ellu kutsutud Euroopa fotoonikatööstuse klastri (EPIC vaata http://www.epic-assoc.com/) eestvedamisel ja selle eesmärk on propageerida fotoonika lahendusi arendavate ja juurutavate organisatsioonide tegevust laiemale üldsusele ühiskonnas juhtides tähelepanu selle majanduslikule potentsiaalile.

Üle-euroopalist fotoonika päeva tähistatakse Eestis esimest korda ning lisaks Tartu ülikooli füüsika instituudile tutvustavad sel päeval oma tegevust ka mitmed Eesti ettevõtted, kelle võib leida kaardilt internetis.