”Revisjonikomisjoni liikmete esmane ülesanne on otsustada, kas linnavalitsuse tegevus seoses Tuiksoo ja Lõõniku äärmiselt ootamatu palkamisega vajab kontrolli või mitte,” selgitas Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto.

KOKS sätestab: Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust.

Revisjonikomisjon on üheteist liikmeline, milles enamus - kuus kohta kuulub Keskerakonnale.

Lisaks kuulub komisjoni kaks IRL-i, kaks SDE-e ja üks Reformierakonna volinik.

"Tallinna linnavalitsuse segane personalipoliitika vajab selgitamist, kuid seoses võimuerakonna liikmete enamusega komisjonis ei pruugita esmasest arutelust kaugemale jõudagi,“ hoiatab revisjonikomisjoni esimees Matto viidates jõudude vahekorrale komisjonis.

„Loodan, et kõik komisjoni liikmed siiski mõistavad, kui oluline on tagada linna värbamisprotsesside seaduslikkus ja läbipaistvus,” rõhutas Matto teema jätkuvat aktuaalsust.

Esmaspäeval, 20. oktoobril algusega kell 16.00 toimub Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni istung Tallinna volikogus.