Pöördumise aluseks on 12. septembril avaldatud petitsioon „Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel“, millele on kogutud juba üle 3500 toetusallkirja.

Pöördumisega juhitakse tähelepanu, et riigi plaanitav töövõimereform on praegusel kujul käivitades ühiskonnale ohtlik ning et murrangulise tähtsusega sotsiaalpoliitilise reformi kavandamisel tuleb selleks vajalik eeltöö ära teha enne, kui reform käivitatakse. Petitsiooniga nõutakse riigikogu abi ja sekkumist.

Riigikogu peahoone eest suundub puuetega inimeste delegatsioon edasi Stenbocki maja juurde, kus soovib pöördumise üle anda ka peaminister Taavi Rõivasele.

Petitsiooni algatajate hulka kuulub ligi kakskümmend organisatsiooni ja sihtgrupi esindusühingute katusorganisatsiooni: Eesti Hooldajate Liit, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, Eesti Kurtide Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Pimedate Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Erakond Eestimaa Rohelised, Juht- ja Abikoerte Kool, MTÜ Händikäpp, MTÜ Pane oma meeled proovile, „Puutepunkt” /Puutepunktid, Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja Terviseleht.

Pöördumisele on toetust avaldanud ka Eesti Meditsiinitöötajate Kutseliit, Eesti Arstide Liit, Eesti Raudteelaste Ametiühing ning Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.