"Tallinna linnavalitsuse segane personalipoliitika vajab linnapea selgitusi," tahab linnavolikogu sotsiaaldemokraadist revisjonikomisjoni esimees Hanno Matto teada, miks lisati oktoobrist Tallinna palgale endine keskerakondlane ja riigikohtus maadevahetuse afääris altkäemaksu võtmises süüdimõistetud Ester Tuiksoo.

„Halb on ka see, kui värvatakse „vihmavarjuhoidjaks“ ettevalmistuseta keskerakondlikke noorpoliitikuid, kuid märksa tõsisem on riive, kui maksumaksja raha eest palgatakse Tallinnas tööle riigikohtus süüdimõistetud ja kehtiva karistusega altkäemaksuvõtja,“ kirjeldab Matto.

Avaliku teenistuse seadus välistab võimaluse, et Ester Tuiksoo, kes tunnistati süüdi ja karistati KarS § 294 lg 1 järgi, saaks üldse asuda tööle linnaametnikuna.

„Segadust valmistab ka endise kohtuniku Valeri Lõõniku tööle asumise asjaolud linnapea õigusnõunikuna. Lõõnik on võetud tööle ilma konkursita ning ei soovi või isegi ei oska selgitada, mida ta sellel ametikohal tegema peab,“ sõnas Matto.

„Ootan linnapea selgitusi, hiljemalt järgmiseks revisjoni komisjoni istungiks, mis asjaoludel ja milliste tööülesannetega on linn pidanud võimalikuks ja vajalikuks palgata Ester Tuikso ja Valeri Lõõniku,“ on revisjonikomisjoni esimees Matto resoluutne.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni järgmine istung toimub esmaspäeval, 20. oktoobril kell 16.