Sulev tõi näitena välja, et kavandatava reformi praeguse versiooni järgi jääks mees ilma igasugusest rahast, kui näiteks peaks pakutud tööst keelduma selle tõttu, et töötades selgub, et mehel pole võimalik puude tõttu antud töökohustusi täita.

"Praegusel hetkel minul on pension 119 eurot. Ma olen raske liikumispuudega, 80 protsenti on mul töövõimetust," rääkis Sulev.

"Ma ei saa ju iga tööd teha, ma ei saa iga tööd vastugi võtta. Ma ei saa isegi valvuritööle minna, sest seal on ka vaja liikuda. Proovige 119 euroga elada."

Sulev ütles, et reformi on küll vaja, ent seda tuleks alustada teisest otsast, näiteks kaasates firmade juhte, kes hakkaksid valmistama ette, et puudega inimesed ja ka näiteks puudega laste vanemad saaksid tööd.