Mõnes riigikogulasel tekitas selline kiri imestust, sest kuigi pealkirjas oli viidatud protestile, mõjus see pigem ähvarduskirjana. „Ajakirjanik Priit Pulleritsu ametlikult Postimehe meililt saabunud ähvardus "pidada meeles" kooseluseaduse poolt hääletajaid on kõva sõna!“ kirjutas riigikogulane Kalle Palling oma sotsiaalmeediakontol.

„Mõnd inimest aitab elus edasi soov maailma paremaks teha, mõnda jällegi viha. Ma ei oska sellest kirjast muud arvata. Ega see ei ole midagi eriti uut,“ sõnas Palling ning lisas, et tänu sellele on ta veel enam veendunud, et see seadus tuleb sel nädalal riigikogus vastu võtta.

Priit Pulleritsu sõnul saatis ta sedasorti kirja riigikogulastele, sest teda häirib see, kuidas riigikogu liikmed absoluutselt ei arvesta Eesti inimeste arvamusega ja nad ei soovi isegi rahvaga seda küsimust arutada. „Nad kargavad inimestele peale tooniga, vähemasti on kogu sellest pikast sõnasõjast jäänud selline mulje ja mulje on poliitikas äärmiselt oluline, et need, kes seda läbipressitavat seadust ei toeta, et need on tagurlikud, et need on ühes paadis Putini Venemaaga. Jääb mulje, et kui sul on oma arvamus selles küsimuses, mis on teistsugune riigikogu häälekate liikmete arvamusest, siis ei ole sa õige inimene, õige eestlane ega õige eurooplane,“ sõnas Pullerits. Ta lisas, et selline ülevalt alal suhtumine on tema jaoks väga solvav.

„Ma olen kindel, et minul kui Eesti kodanikul on ABSOLUUTNE õigus saata riigikoguliikmetele seesugust kirja nagu see õigus on ka ABSOLUUTSELT kõigil ülejäänutel Eesti kodanikel, sest kui riigikoguliikmed ei kuula üldse rahva enamuse häält, ja enamus on selle seaduse vastu, mida on näidanud kõik avaliku arvamuse küsitlused, siis mis ühel Eesti kodanikul veel üle jääb?“ sõnas Pullerits.

Küsimusele, kas talle ei tundu, et tema kui ajakirjaniku sulest võib selline kiri mõjuda ähvardusena, vastas Pullerits, et ta ei tea kuidas see tundub, aga kui valimiste eel tehakse valimispropagandat, siis samamoodi tuletatakse kõike meelde. „Poliitikud väga tuletavad meelde, mida nende valitsemise ajal on tehtud, millised on nende saavutused ja kordaminekud. Samamoodi on õigus valijatele meelde tuletada valimiste ajal, et lisaks neile saavutustele, mida poliitikud ise välja toovad, on nad teinud veel mitmesuguseid otsuseid, millest nad võib-olla ei soovi rääkida,“ lausus ta.

„Ähvardus?!? Ärgu ajagu mind naerma! Või on mõned riigiisad juba tõesti pehmoks muutunud?“ sõnas Pullerits.

Pulleritsu sõnul on teda häirinud ka ajakirjanduse üldine väga kallutatud ja erapoolik hoiak ning käsitlus kooseluseaduse kajastamisel. „Pime on see, kes seda ei näe, kuhu väravasse palli aetakse. Üheltpoolt ka ajakirjandusõppejõuna rääkides, kui oluline on vaidlusaluste küsimuste puhul teema mitmekülgne kajastamine, siis kooseluseadusega seonduva kajastamine on kahjuks Eesti ajakirjanduses tugevasti kreenis,“ sõnas Pullerits.

Priit Pulleritsu kiri riigikogu liikmetele muutmata kujul:

Lugupeetud riigikogu liikmed!

Olen tähelepanelikult jälginud debatti kooseluseaduse üle ning mind on hämmastanud, millise hoolimatuse ja arrogantsusega paljud teie seast sõidavad üle rahva arvamusest ning enamgi veel - peavad neid, kes teie läbisurutava kooseluseadusega ei nõustu, tagurlikeks ja hukkamõistu väärivateks. See on olnud mulle isiklikult väga solvav.

Käesolevaga kinnitan teile, et jälgin tähelepanelikult, kuidas kõik saadikud kooseluseaduse hääletusel käituvad ning pean seda riigikogu valimiste eelsel ajal kindlasti meeles, jättes kindlasti oma hääle andmata neile saadikutele, kes ei austa meie kultuuri alusväärtusi ning perekonna ja abielu ideaale.

Ühtlasi kinnitan, et teen endast kõik oleneva, et tuletada nende nimesid, kes ei austa meie kultuuri alusväärtusi ja perekonna ning abielu ideaale, valimiste eel kõigi vahenditega meelde ka kõigile neile kümnetele ja sadadele inimestele, keda tunnen ja tean ning kellest paljud peavad lugu minu arvamusest. Samuti kinnitan, et soovitan tuttavail ja sõpradel ja lähedastel mitte hääletada valimistel mitte ühegi sellise erakonna poolt, kelle liikmed toetasid kooseluseaduse vastuvõtmist.

Soovides Teile kaalutlevat meelt ning mõistlikkust rahva enamuse arvamusega arvestamisel,

Priit Pullerits