Saksamaa kaitseministeeriumi plaanide järgi on kasutamiseks valmis 200 sõdurit. 150 neist peaksid kriisipiirkonda droonide abil jälgima ning 50 on ette nähtud kaitseks, teatab Bild.

Relvastatud Saksa sõjaväelased ei ole mõeldud rindejoonde vahel seismiseks ning Ukraina sõjaväelaste ja Vene-meelsete mässuliste eraldamiseks, vaid eelkõige OSCE missiooni julgeoleku tagamiseks ja selle rünnakute eest kaitsmiseks.

Saksa sõdurite Ukrainasse saatmine on Saksa-Prantsuse vaatlusmissiooni töö tulemus. Viimane viibis Ida-Ukrainas septembri keskel. Bildi andmetel leidsid mõlema poole eksperdid, et relvarahu Ukraina ja separatistide vahel saab valvata vaid droonide abil, samas kui selleks vajaliku personali moodustavad relvastatud sõdurid.

Prantsusmaa ja Saksamaa koostöö üle pidasid läbirääkimisi mõlema riigi valitsusjuhid isiklikult. NATO tippkohtumisel Walesis olid François Hollande ja Angela Merkel ühel meelel, et OSCE peab Ida-Ukraina relvarahu valvamises aitama.

„Saksamaa ja Prantsusmaa ühine ettekanne selle kohta, kuidas me OSCE-d tähtsas rahumissioonis toetada saame, saadetakse OSCE-le neil päevil,“ ütles Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Bildile. Alles siis räägitakse OSCE-ga läbi Saksamaa panuse üksikasjade üle. „Meie ühine eesmärk on, et olukord Ida-Ukrainas stabiliseeruks ja rahuprotsess lõpule viidaks,“ ütles von der Leyen.

Kuidas relvarahu valvatakse, peab nüüd otsustama OSCE. Kui Saksa droonid kohale saadetakse, on ka dessantväelased valmis.

Nad saadavad missiooni OSCE embleemi all, aga relvastatult. Bildi andmetel lähtub kaitseministeerium sellest, et Bundeswehri relvastatud sõdurite lähetus Ida-Ukrainasse peab saama parlamendi heakskiidu.