Viimsi Keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis toob lastele sära silma ning paneb ka õpetajad ja lapsevanemad vaimustuma, sest aitab tuua teadust laste igapäevastesse toimetustesse. Õpilaste teadushuvi varajaseks ärgitamiseks on algklassidest alates loodud palju põnevaid ringe. Teadmiskeskuse näol on tegu on väärt algatusega, mis on kõikidele koolidele eeskujuks.

Aasta lasteajaõpetaja nimetati Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja Julia Faizullova, kes on pühendanud ennast lastele ja lasteaiale. Ta on entusiastlik lasteaiaõpetaja, kelle käe all kujunevad lastel õiged väärtushinnangud, vajalik vundament keeleõppeks ja tegus ellusuhtumine.

Aasta klassijuhataja on Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja Aare Veedla, kes on oma klasside jaoks olemas igal ajal ka väljaspool kooli. Ta on toeks paljudele noortele ning oskab märgata ja mõista õpilaste probleeme. Ta on suurepärane klassijuhataja hariduslike erivajadustega õpilastele.

Aasta klassiõpetajaks tituleeriti Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Kristi Rahn. Kristi kuulub vaieldamatult uuendusmeelsete klassiõpetajate hulka, kes on teinud palju infotehnoloogia kasutuselevõtuks algklasside õppetöös. Kristi juhendamisel kasutavad juba esimese klassi õpilased enamikes õppeainetes erinevaid arvutiprogramme. Ta on töötanud välja programmeerimise õppekavad algklassidele ning on tunnustatud infotehnoloogia valdkonna koolitaja.

Aasta põhikooliõpetaja on Tallinna 21. Kooli õpetaja Lydia Rahula, kes väärib tunnustust Eesti muusikahariduse arendamise, rahvuskultuuri ja traditsioonide alalhoidmise ning tutvustamise eest. Lydia on särasilmne ja innustunud õpetaja, keda imetlevad õpilased, lapsevanemad, kolleegid ning vilistlased.

Aasta gümnaasiumiõpetaja on Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetaja Aare Ristikivi. Aare on silmapaistev ühiskonnaõpetuse, ajaloo ja filosoofia õpetamise ideede genereerija ning arendaja. Ta on õpetaja, kes panustab palju õpilaste väärtushinnangute kujunemisse ning seab esile õppija huvid. Aare Ristikivi eestvõttel on Hugo Treffneri Gümnaasium võetud UNESCO maailmapärandi koolide ühendusse ning inimõigusi austavate koolide nimistusse.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja on Aino Mölder Luua Metsanduskoolist. Aino Mölder on kutsehariduse hing, tänu tema tööle on Eesti rikkam väärt metsameeste, maastikuehitajate ja loodusretkejuhtide poolest. Aino on nõudlik nii enese kui õppurite suhtes ning tema kõrge töökultuur on eeskujuks paljudele.

Aasta õppeasutuse juht on Tallinna Rahumäe Põhikooli direktor Matti Martinson, kes on ühtaegu haridusvaldkonna visionäär, tegus administraator ja õpetaja. Matti on arendanud Rahumäe põhikoolist omanäolise kooli, kus on tugev vaimsus, püsiv õpetajaskond ning õpilasi toetav ja esteetiliselt kaunis õpikeskkond.

Aasta üldhariduse sõbraks nimetati MTÜ Tapa Gümnaasiumi Lapsevanemad, eesotsas Merle Ružitsi ja Marika Taliga. Tegu on kodanikualgatusena ellu kutsutud lastevanemate ühendusega, kelle eestvedamisel avati Tapa Gümnaasiumis söögikoht, mis pakub kooliperele tervislikku toitu. Näiteks pakutakse ca 80-le õpilasele tasuta hommikuputru, sealhulgas neile, kellel hommikusöök on olnud kodus kesine või sootuks olematu.

Aasta kutsehariduse sõbraks nimetati SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, mis on kutseharidust väärtustav organisatsioon, kus on õppuritele loodud parimad võimalused elukutse praktiseerimiseks. Keskus on suure pühendumusega aidanud kaasa Haapsalu Kutsehariduskeskuses hooldustöötaja eriala avamisele ja arendamisele.

Aasta õppuriteks kuulutati Katrina Lehis, Taavet Kalda ja Ottomar Ladva. Aasta õppurid on Eestit rahvusvahelistel õpilasvõistlustel edukalt esindanud. Katrina Lehis Läänemaa Ühisgümnaasiumist on juunioride maailmameister vehklemises, Taavet Kalda Gustav Adolfi Gümnaasiumist võitis 3 pronksmedalit ja 1 hõbemedali rahvusvahelistel füüsika- ja loodusteaduste olümpiaadidel ning Ottomar Ladva Läänemaa Ühisgümnaasiumist sai pronksmedali Euroopa noorte kiirmale võistlustel.

Aasta juhendajaks nimetati Mihkel Kree. Marseille’ ülikooli doktorantuuris füüsikat õppinud ja Saudi Araabias füüsikat õpetanud Mihkel Kree on juhendanud ka paljusid meie olümpiaadivõitjaid.

„Eestimaa õpib ja tänab“ märkab ja tõstab esile üld- ja kutsehariduse valdkonnaga seotud inimeste tegevust ja väärt ettevõtmisi. Tunnustussüsteem on kahetasandiline: maakondlik ja üleriigiline. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.