Esimesena maailmas, juba 25 aastat tagasi, võttis kaasava eelarve kasutusele Brasiilia linn Porto Alegre. Eestis tegi sellega mullu algust ülikoolilinn Tartu. Tänavu hakkas kaasavat eelarvemenetlust kasutama ka Kuressaare ja järgmisel aastal plaanib sama teha Viljandi.

Tartus lubatakse elanikel otsustada ühe promilli üle linnaeelarvest ehk 140 000 euro kasutamise üle. Esialgu kogutakse kokku ideed, millest ükski ei tohi maksta rohkem kui 70 000 eurot ehk pool jagatavast rahast – et teostatud saaks vähemalt kaks projekti. Projekt peab olema teostatav järgmise kalendriaasta jooksul, ega tohi hiljem põhjustada linnale ebamõistlikult suuri väljaminekuid.

Promill riigieelarvest on umbes 8,5 miljonit eurot. Teeme selle pooleks ja ümardame igaks juhuks allapoole: saame projekti hinna ülempiiriks 4 miljonit eurot.

Hea lugeja, kui tuhandikku riigieelarvest menetletaks kaasavalt, siis millised oleksid sinu arvates parimad viisid selle raha kulutamiseks? Ideid võib pakkuda lõputult, kuid ükski ei tohi maksta üle 4 miljoni euro ja kõik peavad olema teostatavad 2015. aasta jooksul. Hiljem paneme saabunud ettepanekute paremiku rahvahääletusele.

Ettepanekud, soovitavalt koos ligikaudse hinnaga, võib esitada vajutades üleskutse all paiknevat halli klahvi, saata aadressile rahvahaal@delfi.ee või kirjutada kommentaariumisse!